otrdiena, 2020. gada 29. septembris

otrdiena, 2020. gada 29. septembris

Stundās nav: A.Lozda, S.Baumane

Pagarinātā dienas grupa – A.Niedrīte no 14.00-17.00 (133.kab)

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.b3.Latviešu valoda332.PG.Gaile, S.Baumane
4.b1.Dabaszinības232.Teātra mākslas stunda atceltaPL.Trauliņa
4.Latviešu valoda232.AZ.Švēde
5.b3.Latviešu valoda402.Sociālo zinību stunda pārcelta uz 30.09.2020.P*A.Upīte, L.Drande
7.a3.Teātra māksla115.AL.Vikse
8.b1.Ķīmija113.kabineta maiņa S.Allika
2.Ķīmija113.kabineta maiņa S.Allika
6.Literatūra204.Stunda pārcelta no citas dienas A.Upīte
9.a4.Latviešu valoda211.AA.Upīte
5.Literatūra211.AM.Tiltiņa
9.c3.Ķīmija113.kabineta maiņa L.Trauliņa
4.Ķīmija113.kabineta maiņa L.Trauliņa
12.a2.Literatūra404.AI.Lancmane
6.Latviešu valoda303.AI.Lancmane
7.Klases stundastunda atcelta  
12.b1.Literatūra204.kabineta maiņa I.Lancmane
2.Angļu valoda (F)204.kabineta maiņa L.Kraukle
3.Angļu valoda011.kabineta maiņa L.Kraukle
4.Angļu valoda011.kabineta maiņa L.Kraukle
12.c6.Latviešu valoda303.AI.Lancmane