otrdiena, 2020. gada 8. decembris

otrdiena, 2020. gada 8. decembris

Stundās nav: G.Grīva

STUNDAS/STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.a1.Dabaszinības156.kamīnzāle  I.Miglava
2.Matemātika156.kamīnzāle  I.Miglava
3.Latviešu valoda156.kamīnzāle  I.Miglava
4.Sociālās zinības156.kamīnzāle  I.Miglava
5.Klases stunda156.kamīnzāle  I.Miglava

1.b

I grupa

1.Latviešu valoda332.  G.Gaile
2.Latviešu valoda332.  G.Gaile
3.Vizuālā māksla332.  G.Gaile
4.Vizuālā māksla332.  G.Gaile
5.Klases stunda332.  G.Gaile

II grupa

1.Latviešu valoda336.  S.Baumane
2.Latviešu valoda336.  S.Baumane
3.Vizuālā māksla336.  S.Baumane
4.Vizuālā māksla336.  S.Baumane
5.Klases stunda336.  S.Baumane
1.c1.Latviešu valoda305.lielā zāle  I.Krieviņa
2.Matemātika305.lielā zāle  I.Krieviņa
3.Mūzika305.lielā zāle  I.Aizupiete
4.Dabaszinības305.lielā zāle  I.Krieviņa
5.Latviešu valoda305.lielā zāleFakultatīvā nodarbība I.Krieviņa
2.a

I grupa

1.Matemātika133.  G.Baltā
2.Sports009.  M.Goba
3.Latviešu valoda133.  G.Baltā
4.Mūzika205.  I.Aizupiete
5.Dabaszinības133.  G.Baltā

II grupa

1.Matemātika139.  L.Gacka
2.Sports009.  M.Goba
3.Latviešu valoda139.  L.Gacka
4.Mūzika139.  G.Aizupietis
5.Dabaszinības139.  L.Gacka
2.b

I grupa

1.Sports009.  V.Beķeris
2.Angļu valoda232.  A.Dubulte
3.Matemātika232.  A.Dubulte
4.Latviešu valoda232.  A.Dubulte
5.Klases stunda232.  A.Dubulte

II grupa

1.Sports009.  V.Beķeris
2.Angļu valoda237.  I.Liepiņa
3.Matemātika237.  Z.Gailīte
4.Latviešu valoda237.  Z.Gailīte
5.Klases stunda237.  Z.Gailīte
2.c

I grupa

1.Latviešu valoda337.  A.Niedrīte
2.Latviešu valoda337.  A.Niedrīte
3.Matemātika337.  A.Niedrīte
4.Dabaszinības337.  A.Niedrīte
5.Klases stunda337.  A.Niedrīte

II grupa

1.Latviešu valoda338.  I.Upīte
2.Latviešu valoda338.  I.Upīte
3.Matemātika338.  I.Upīte
4.Dabaszinības338.  I.Upīte
5.Klases stunda338.  I.Upīte
3.a

I grupa

1.Latviešu valoda137.  V.Zariņa
2.Matemātika137.  V.Zariņa
3.Dabaszinības137.  V.Zariņa
4.Sports009.  M.Goba
5.Klases stunda137.  V.Zariņa
6.Sociālās zinības137.  V.Zariņa

II grupa

1.Latviešu valoda138.  D.Stalšāne
2.Matemātika138.  D.Stalšāne
3.Dabaszinības138.  D.Stalšāne
4.Sports009.  M.Goba
5.Klases stunda138.  D.Stalšāne
6.Sociālās zinības138.  D.Stalšāne
3.b

I grupa

1.Sports034.  M.Goba
2.Matemātika236.  S.Priede
3.Latviešu valoda236.  S.Priede
4.Latviešu valoda236.  S.Priede
5.Klases stunda236.  S.Priede

II grupa

1.Sports034.  M.Goba
2.Matemātika235.  I.Apinīte
3.Latviešu valoda235.  A.Upīte
4.Latviešu valoda235.  A.Upīte
5.Klases stunda235.  I.Apinīte
3.c

I grupa

1.Latviešu valoda114.  A.Bērziņa
2.Matemātika114.  A.Bērziņa
3.Sociālās zinības114.  A.Bērziņa
4.Mājturība un tehnoloģijas114.  A.Bērziņa
5.Klases stunda114.  A.Bērziņa
6.Angļu valoda114.  S.Švalbe

II grupa

1.Latviešu valoda115.  I.Ābeltiņa
2.Matemātika115.  I.Ābeltiņa
3.Sociālās zinības115.  I.Ābeltiņa
4.Mājturība un tehnoloģijas115.  I.Ābeltiņa
5.Klases stunda115.  I.Ābeltiņa
6.Angļu valoda115.  I.Liepiņa
4.a

I grupa

1.Latviešu valoda301.  A.Kārkliņa
2.Mūzika205.  I.Aizupiete
3.Vācu valoda405.  E.Groševa
3.Krievu valoda301.  I.Daugaviete-Kravale
4.Angļu valoda301.  D.Cinīte
5.Klases stunda301.  A.Kārkliņa
6.Dizains un tehnoloģijas301.  A.Kārkliņa

II grupa

1.Latviešu valoda302.  A.Kārkliņa
2.Mūzika302.  G.Aizupietis
3.Krievu valoda302.  U.Jansons
4.Angļu valoda302.  V.Šmite
5.Klases stunda302.  U.Jansons
6.Dizains un tehnoloģijas302.  A.Kārkliņa
4.b

I grupa

1.Latviešu valoda104.  Z.Švēde
2.Angļu valoda104.  D.Cinīte
3.Vācu valoda405.  E.Groševa
3.Krievu valoda104.  I.Mēduma-Bāliņa
4.Sociālās zinības un veselība104.  A.Kārkliņa
5.Klases stunda104.  L.Trauliņa
6.Sports un Veselība009.  M.Goba

II grupa

1.Latviešu valoda109.  A.Upīte
2.Angļu valoda109.  K.Antons
3.Krievu valoda109.  I.Jurka
4.Sociālās zinības un veselība109.  L.Drande
5.Klases stunda109.  L.Trauliņa
6.Sports un Veselība009.  M.Goba
4.c1.Mūzika112.  I.Aizupiete
2.Dabaszinības014.  I.Jurka
3.Vācu valoda014.  E.Groševa
Krievu valoda014.  I.Tuņķele
4.Dizains un tehnoloģijas014.  I.Jurka
5.Klases stunda014.  I.Jurka
6.Datorika_1202. AZ.Neimane/I.Jurka
Datorika_2201.  Z.Neimane
7.Sports un Veselība009.  M.Goba
5.a5.Informātika_1 Stunda pie G.Grīvas atcelta  
6.b3.Informātika_1 Stunda pie G.Grīvas atcelta  
6.c7.Informātika_2 Stunda pie G.Grīvas atcelta