otrdiena, 2021. gada 13. aprīlis

otrdiena, 2021. gada 13. aprīlis

Stundās nav: I.Apinīte, D.Cinīte, I.Glužģe, S.Balode, V.Beķeris, I.Barce (6.-7.st.), L.Drande (1.-5.st.)

STUNDU IZMAIŅAS

11.b klasei Latvijas Nacionālā teātra izrādes “Svina garša”apmeklējums /tiešsaistē/.

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
2.b2.Sports  AA.Jākobsons
5.Matemātika336.Klases stunda pārcelta uz trešdienu, 14.04.2021.P*A.Dubulte
4.c1.Latviešu valoda (F)138.Literatūras stunda pārcelta uz piektdienuP*I.Jurka
5.b4.Sports  AI.Rams
5.Sociālās zinības201./202.Kabineta maiņa, stundu vada G.Grīva G.Grīva
6.Klases stunda Stunda atcelta  
7.Angļu valoda_1 Stunda atcelta  
5.c 6.Latviešu valoda210.Klases stunda pārcelta uz trešdienu, 14.04.2021.P*S.Kārkliņa
7.Angļu valoda_1 Stunda pārcelta uz ceturtdienu (6.st.)  
6.c1.Krievu valoda_2 Stunda pārcelta uz pirmdienu (7.st.)  
2.Krievu valoda_2 Stunda pārcelta uz ceturtdienu (7.st.)  
4.Angļu valoda301.Stunda visai klasei kopāA+V.Šmite
5.Angļu valoda301.Stunda visai klasei kopāA+V.Šmite
7.a1.Klases stunda115.Secības maiņa L.Vikse
6.Latviešu valoda115.Secības maiņa L.Vikse
7.b1.Klases stunda211.Datorikas un angļu valodas stundas pārceltas uz 6.st. V.Šmite, Z.Neimane
5.Ģeogrāfija211. AZ.Vilciņa
6.Datorika (Av_2)201.Stundu secības maiņa Z.Neimane
6.Angļu valoda_1211.Stundu secības maiņa V.Šmite
7.c1.Klases stunda304.Latvijas un pasaules vēstures stunda atceltaPL.Trauliņa
9.a1.Sports  AA.Jākobsons
2.Angļu valoda302.Stunda visai klasei kopāA+I.Upīte
3.Angļu valoda302.Stunda visai klasei kopāA+I.Upīte
9.b4.Angļu valoda_1206.Kabineta maiņa (I.Barces grupai) I.Barce
5.Angļu valoda_1206.Kabineta maiņa (I.Barces grupai) I.Barce
6.Sports Klases stunda atcelta A.Jākobsons, E.Groševa
7.Sports Stundu secības maiņa A.Jākobsons
9.c6.Latvijas vēsture011.Klases stunda atcelta V.Mauriņa
8.Latvijas vēsture011.Stunda pārcelta uz 6.st. V.Mauriņa
10.a2.Angļu valodaattālinātiPašvadīts mācību processAI.Barce
10.b6.Angļu valodaattālinātiPašvadīts mācību processAI.Barce
11.a1.ĢeogrāfijaattālinātiPašvadīts mācību processAL.Trauliņa
2.ĢeogrāfijaattālinātiPašvadīts mācību processAL.Trauliņa
11.b1.-7. tiešsaistē, attālinātiMācību stundas atceltas – teātra izrādes apmeklējums I.Lancmane, L.Drande, I.Grabe, G.Līrmane
12.c1.Krievu valoda Secības maiņa J.Maksimceva
4.Latvijas teātra vēsture Krievu valodas stunda pārcelta uz 1.st.PR.Segliņš, J.Maksimceva