otrdiena, 2021. gada 14. septembris

otrdiena, 2021. gada 14. septembris

Stundās nav: I.Apine, I.Aizupiete, I.Jurka, A.Niedrīte, K.Čaune, L.Liepa, J.Čeksters (8.-9.st.)

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.c5.Matemātika237.Mūzikas stunda atceltaPA.Bērziņa
2.b

Mācību process tiek īstenots attālināti

3.a

Mācību process tiek īstenots attālināti

3.b5.Dabaszinības336.Stundu secibas maiņa, MuT stunda atceltaG.Baltā
6.336.Dabaszinību stunda pārcelta uz 5.st.G.Baltā
7.336.Sociālo zinību stunda atcelta
3.c2.Sociālās zinības337.Mūzikas stunda atceltaAS.Niedrīte
6.Matemātika (F)337.Stundu secibas maiņaS.Niedrīte
7.337.fakultatīvā nodarbība pārcelta uz 6.st.
4.a3.Latviešu valoda232.Mūzikas stunda atceltaI.Baranova
5.Latviešu valodastundu secības maiņaI.Baranova
4.b1.Sociālās zinības un vēsture138.AI.Upīte
4.Klases stunda138.PI.Upīte
4.c

Mācību process tiek īstenots attālināti

4.Sociālās zinības un vēsturestunda atcelta
6.a4.Matemātika109.AI.Segliņa
6.b

Mācību process tiek īstenots attālināti

7.a1.-2.Matemātika114.Stunda visai klasei kopāA+I.Lazdiņa
7.b1.-2.Matemātika210.Stunda visai klasei kopāA+A.Rebinka
7.c1.-2.Matemātika304.Stunda visai klasei kopāA+I.Kraukle
9.a5.Matemātika104.Stunda visai klasei kopāA+I.Lazdiņa
9.b5.Matemātika204.Stunda visai klasei kopāA+G.Līrmane
11.b3.Latviešu vaoda205.kabineta maiņaM.Tiltiņa
8.Fizika303.pašvadīts mācību process-mājāsJ.Čeksters
9.Fizika303.pašvadīts mācību process-mājāsJ.Čeksters
***Pagarinātā dienas grupa235.AS.Niedrīte