otrdiena, 2021. gada 16. novembris

otrdiena, 2021. gada 16. novembris

Stundās nav: A.Ronis, I.Rams, L.Drande, I.Lancmane(8.st.)

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
3.b3.Matemātika (F)336.Fakultatīvā nodarbība pārcelta no ceturtdienasA.Dubulte
3.c3.Angļu valoda_1302.Kabineta maiņaA.Rastene
7.Matemātika (F)Fakultatīvā nodarbība pārcelta uz trešdienu, 17.11.2021.S.Niedrīte
4.a1.Dabaszinības232.Dabaszinību stunda pārcelta uz 2.st.laikuL.Trauliņa
2.Dabaszinības232.Klases stunda pārcelta uz trešdienu, 17.11.2021.L.Trauliņa
6.a1.Latviešu valodaStunda pārcelta uz 3.stundas laikuM.Tiltiņa
3.Latviešu valoda109.Sporta stunda atceltaM.Tiltiņa
6.b1.Datorika201.1.grupai – pašvadīts mācību process – mājāsZ.Neimane
7.b1.Matemātika210.Stunda pārcelta uz 3.st.laikuL.Liepa
3.Matemātika210.Klases stunda pārcelta uz trešdienu, 7.stL.Liepa, S.Allika
4.Angļu valoda_2.grupa114.Kabineta maiņa (2.grupai pie D.Trēziņa)D.Trēziņš
5.Klases stunda210.Sporta un veselības stunda atceltaPS.Allika
7.c1.Ģeogrāfija304.Matemātikas stunda pārcelta uz pirmdienu, 15.11.2021.P*S.Balode
4.Klases stunda304.Projekta “Latvijas skolas soma” aktivitāte; Sporta un veselības stunda atceltaPI.Kraukle
8.b2.-3.Klases stunda301.Projekta “Latvijas skolas soma” aktivitāte; Ģeogrāfijas stunda pārcelta uz 23.11.2021.PV.Šmite, S.Balode
8.Angļu valoda301.stunda abām grupām kopā; Av_1.grupai papildu stunda no trešdienas, 17.11.2021.P*V.Šmite
8.c2.-3.Klases stunda115.Projekta “Latvijas skolas soma” aktivitāte; Angļu valodas stunda atceltaI.Mēduma-Bāliņa, V.Šmite
9.a2.-3.Latviešu valoda, Vācu valoda, Krievu valoda, Klases stunda104.projekta “Latvijas skolas soma” aktivitāteS.Kārkliņa, E.Groševa, I.Meduma-Bāliņa, I.Tuņķele
6.SportsAA.Jākobsons
9.b1.-3.Sociālas zinības, Vācu valoda, Krievu valoda, Klases stunda204.projekta “Latvijas skolas soma” aktivitāteA.Upīte-Markuse, L.Vikse, E.Groševa, I.Daugaviete
11.b3.Dizains un tehnoloģijas303.Stundu secības maiņaD.Stalšāne, M.Tiltiņa
5.Latviešu valoda303.Stundu secības maiņaM.Tiltiņa, D.Stalšāne
12.a7.Angļu valoda401.stunda visai klasei kopā (Av_vispārējā – papildu stunda no trešdienas)A+ *I.Barce
12.b4.Angļu valoda405.Klases stunda pārcelta uz trešdienu, 17.11.2021.A*I.Glužģe
8.Literatūra405.pašvadīts mācību process.I.Lancmane