otrdiena, 2021. gada 20. aprīlis

otrdiena, 2021. gada 20. aprīlis

Stundās nav: D.Cinīte, S.Balode, V.Beķeris, S.Švalbe (no 2.st.), S.Niedrīte (no 5.st.), S.Baumane (no plkst.12.00)

STUNDU IZMAIŅAS

Tiešsaistē – Zinātniskā teātra izrāde “Zinātnes un mākslas krustpunkti” (programmas “Latvijas Skolas soma”ietvaros)

  • 2.c klasei – plkst. 10.30,
  • 4.c klasei – plkst. 12.00.
KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.a6.Vizuālā māksla138.Angļu valodas stunda pārcelta uz pirmdienu, 19.04.2021.P*I.Miglava
2.b2.SportsAA.Jākobsons
2.c3. Tiešsaistes teātra izrāde – sākums plkst. 10.30 S.Niedrīte
5.Klases stundaStunda atcelta S.Niedrīte
3.c2.Angļu valoda237.Stunda abām grupām kopāA+I.Liepiņa
3.Angļu valoda237.Stunda abām grupām kopāA+I.Liepiņa
4.c1.Latviešu valoda (F)138.Literatūras stunda pārcelta uz piektdienuP*I.Jurka
5. Tiešsaistes teātra izrāde – sākums plkst. 12.00 I.Jurka
 
5.a1.Matemātika110. I.Lazdiņa
2.Matemātika110. I.Lazdiņa
5.b4.SportsAI.Rams
5.c 6.Klases stunda210.Stunda atcelta  
7.Angļu valoda_1stunda pārcelta uz ceturtdienu (6.st.) 
6.a7.Matemātika_2Stunda grupai pie L.Liepas atcelta 
6.b7.Matemātika_2Stunda grupai pie L.Liepas atcelta 
6.c1.Krievu valoda_2stunda pārcelta uz pirmdienu (7.st.)  
2.Krievu valoda_2stunda pārcelta uz ceturtdienu (7.st.)  
7.Matemātika_2Stunda grupai pie L.Liepas atcelta  
7.a1.Klases stundaattālinātiSecības maiņa L.Vikse
3.Matemātika_2attālinātiAI.Kraukle
4.Matemātika_2attālinātiAI.Kraukle
6.Latviešu valodaattālinātiSecības maiņa L.Vikse
7.b3.Matemātika_2attālinātiAI.Kraukle
4.Matemātika_2attālinātiAI.Kraukle
5.ĢeogrāfijaattālinātiAL.Trauliņa
7.c3.Matemātika_2attālinātiAI.Kraukle
4.Matemātika_2attālinātiAI.Kraukle
6.Klases stundaattālinātistunda pārcelta uz trešdienu, 21.04.2021. L.Trauliņa
8.a5.Matemātika_3attālinātiStunda L.Liepas grupai kopā ar 1.grupu pie G.LīrmanesA+G.Līrmane
8.b5.Matemātika_3attālinātiStunda L.Liepas grupai kopā ar 1.grupu pie G.LīrmanesA+G.Līrmane
9.a1.SportsattālinātiAA.Jākobsons
2.Angļu valodaattālinātiStunda visai klasei kopāA+I.Upīte
3.Angļu valodaattālinātiStunda visai klasei kopāA+I.Upīte
9.c6.Klases stundaattālinātiAU.Jansons, A.Upīte
11.a1.Ģeogrāfija211.Kabineta maiņaAZ.Vilciņa
2.Ģeogrāfija211.Kabineta maiņaAZ.Vilciņa
12.c1.Krievu valodaSecības maiņa J.Maksimceva
4.Krievu valodaKrievu valodas stunda pārcelta uz 1.st. J.Maksimceva