otrdiena, 2021. gada 28. septembris

otrdiena, 2021. gada 28. septembris

Stundās nav: I.Miglava, G.Grīva

STUNDU IZMAIŅAS

5.c klase (09.00-11.20) – dalība starptautiskā lasītprasmes pētījumā
KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
2.a1.Mūzika139.Klases stunda atceltaPI.Aizupiete
2.Latviešu valoda139.AA.Niedrīte
3.Latviešu valoda139.AA.Niedrīte
5.Sociālās zinības139.AL.Drande
U
5.b

Mācību process tiek īstenots attālināti

5.c2.-4.Dalība starptautiskā pētījumāS.Baumane, G.Kalvīte, G.Verovkins
8.b

Mācību process tiek īstenots kombinēti

9.a

Mācību process tiek īstenots kombinēti

9.b3.Ģeogrāfija204.Klases stunda pārcelta uz 28.09.2021.P*S.Balode
10.a

Mācību process tiek īstenots kombinēti

12.b2.Programmēšanas pamati_2202.stunda G.Grīvas grupai atcelta
3.Programmēšanas pamati_2202.stunda G.Grīvas grupai atcelta
6.st.104.kabinetāTiešsaistes stunda 5.b klasei 12.40-13.20A.Kārkliņa
6.st.010.kabinetāLatvijas skolu pašpārvaldēm seminārs tiešsaistē