otrdiena, 2022. gada 22. marts

otrdiena, 2022. gada 22. marts

Stundās nav: D.Stalšāne, I.Jansone, I.Daugaviete-Kravale, I.Segliņa, A.Niedrīte, I.Lancmane, S.Allika, I.Miglava (1.-4.st.)

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
2.a1.Koris205.Stunda līdz 09.00.; Klases stunda pārcelta uz 6.stundas laikuAI.Aizupiete
2.Sports un veselība139.Matemātikas stunda pārcelta uz pirmdienu, 28.03.2022.P*M.Goba
4.Vizuālā māksla139.AG.Gaile
6.Klases stunda139.Kora stunda pārcelta uz 1.stundas laikuI.Miglava
3.b1.Klases stunda336.Sociālo zinību stunda atceltaA.Dubulte
6.Matemātika (F)336.Klases stunda pārcelta uz 1.stundas laikuA.Dubulte
7.Matemātika (F)336.Fakultatīvā nodarbība pārcelta uz 6.stundas laikuA.Dubulte
4.b2.Klases stunda201./202.Kabineta maiņaI.Upīte, I.Apinīte
3.Klases stunda138.Sociālo zinību un vēstures stunda atceltaI.Upīte
4.c1.Latviešu valoda210.Latviešu valodas stunda atcelta
3.Klases stunda201./202.Matemātikas stunda pārcelta uz 4.stundas laikuPI.Apinīte
4.Matemātika210.Sociālo zinību un vēstures stunda atceltaI.Lazdiņa
6.Krievu valoda210.Krievu valodas stunda atcelta
5.b1.Angļu valoda010.Angļu valodas stunda pārcelta uz 3.stundas laikuD.Trēziņš
3.Angļu valoda010.Mūzikas stunda atceltaD.Trēziņš
5.Dizains un tehnoloģijas_2.grupa010.UI.Baranova
5.c1.Mūzika112.Mūzikas stunda atcelta
6.a6.Dabaszinības109.Dabaszinību stunda pārcelta uz 21.02.2022.L.Trauliņa
6.c1.Angļu valoda_1.grupa104.Kabineta maiņaI.Liepiņa
2.Klases stunda104.Kabineta maiņaI.Liepiņa
3.Matemātika104.Kabineta maiņaA.Rebinka
4.Matemātika104.Kabineta maiņaA.Rebinka
5.Dabaszinības104.Kabineta maiņaL.Trauliņa
6.Latviešu valoda104.Kabineta maiņaS.Kārkliņa
7.Angļu valoda_2.grupa104.Kabineta maiņaI.Liepiņa
8.Angļu valoda_2.grupa104.Kabineta maiņaI.Liepiņa
7.b3.Klases stunda302.AI.Krafte
4.Latviešu valoda302.Literatūras stunda pārcelta uz piektdienu, 25.03.2022.P*A.Upīte-Markuse
5.Latviešu valoda302.Literatūras stunda pārcelta uz piektdienu, 25.03.2022.P*A.Upīte-Markuse
8.a1.Krievu valoda211.Krievu valodas stunda abām grupām kopāA+I.Tuņķele
8.Krievu valoda_2211.Krievu valodas stunda 2.grupai (pie I.Daugavietes-Kravales) pārcelta uz 1.stundas laiku
8.b1.Krievu valoda301.Krievu valodas stunda atcelta
4.Angļu valoda301.Matemātikas stunda atceltaV.Šmite
7.Angļu valoda_2.grupa301.Secības maiņaV.Šmite
8.Angļu valoda_2.grupa301.Secības maiņaV.Šmite
8.c5.Ģeogrāfija115.Matemātikas stunda atceltaPS.Balode
9.a09.00-12.10Valsts pārbaudes darba matemātikā – izmēģinājuma darbs203.Ierašanās telpā 08.55!L.Vikse, I.Mēduma-Bāliņa, S.Kārkliņa, I.Tuņķele, I.Lazdiņa
09.00-13.00Izglītojamajiem ar atbalsta pasākumiem405.Ierašanās telpā 08.55!K.Antons
9.b09.00-12.10Valsts pārbaudes darba matemātikā – izmēģinājuma darbs204.Ierašanās telpā 08.55!A.Upīte-Markuse, E.Groševa, G.Līrmane, D.Trēziņš
09.00-13.00Izglītojamajiem ar atbalsta pasākumiem405.Ierašanās telpā 08.55!K.Antons
10.a3.Krievu valoda110.Krievu valoda abām grupām kopāA+I.Mēduma-Bāliņa
9.Dizains un tehnoloģijas110.Dizaina un tehnoloģiju stunda atcelta
11.a1.Matemātika014.Pašvadīts mācību process – mājās
2.Matemātika014.Pašvadīts mācību process – mājās
4.Klases stunda305.Lielā zāleVNF un JIL nodarbība par filantropiju un labdarībuĪ.Ozola
5.Latvijas teātra vēsture305.Lielā zāleVNF un JIL nodarbība par filantropiju un labdarībuR.Segliņš
8.-9.Ķīmija113.Ķīmijas stundas atceltas
11.b4.Klases stunda305.Lielā zāleVNF un JIL nodarbība par filantropiju un labdarībuĪ.Ozola
5.Ķīmija305.Lielā zāleVNF un JIL nodarbība par filantropiju un labdarību; Ķīmijas stunda atceltaR.Segliņš
6.Ķīmija113.Ķīmijas stundas atcelta