otrdiena, 2023.gada 5.decembris

otrdiena, 2023.gada 5.decembris

Stundās nav: A.Rastene, Ī.Ozola, S.Krumholce, L.Gredzena, I.Tuņķele, G.Grīva, L.Brūvele, K.Antone, A.Bērziņa, E.Švēde, D.Cinīte, G.Gaile, A.Zaļaiskalne, U.Ābeltiņš, G.Kalvīte, G.Verovkins, D.Stalšāne

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.a2.Latviešu valoda336.AB.Sakne-Klovāne
3.Pasākums “Digitālā drošība”Lielā zāleVecāku domes organizēts pasākums, Latviešu valodas stunda nenotiekAB.Sakne-Klovāne
4.Klases stunda336.AB.Sakne-Klovāne
5.Matemātika336.AB.Sakne-Klovāne
6.Pagarinātā dienas grupa336.AB.Sakne-Klovāne
1.b1.Matemātika332.AZ.Gailīte
2.Latviešu valoda332.AS.Niedrīte
3.Pasākums “Digitālā drošība”Lielā zāleVecāku domes organizēts pasākums, Dizains un Tehnoloģijas stunda nenotiekAZ.Gailīte
4.Klases stunda332.AZ.Gailīte
5.Dizains un Tehnoloģijas332.AZ.Gailīte
6.Pagarinātā dienas grupa332.AZ.Gailīte
1.c1.Matemātika338.AI.Upīte
2.Latviešu valoda338.AG.Baltā
3.Pasākums “Digitālā drošība”305.Vecāku domes organizēts pasākums, Latviešu valodas stunda nenotiekAG.Baltā
4.Klases stunda338.AI.Upīte
5.Pagarinātā dienas grupa338.AK.Antons
6.Pagarinātā dienas grupa338.AI.Upīte
2.a2.Angļu valoda137.Angļu valoda notiek abām grupām kopāA+V.Šmite
5.Pasākums “Digitālā drošība”Lielā zāleVecāku domes organizēts pasākums, Latviešu valodas stunda nenotiekG.Baltā
2.b1.Latviešu valoda138.AA.Upīte-Markuse
2.Sociālās zinības232.AI.Upīte
3.Matemātika138.AA.Kārkliņa
4.Klases stunda138.AI.Zūle-Kaibe
5.Pasākums “Digitālā drošība”Lielā zāleVecāku domes organizēts pasākums, Sports un veselība stunda nenotiekAL.Vanaga
6.Pagarinātā dienas grupa336.AB.Sakne-Klovāne
2.c5.Pasākums “Digitālā drošība”305.Vecāku domes organizēts pasākums, Latviešu valodas stunda nenotiekS.Niedrīte
3.a4.Pasākums “Digitālā drošība”Lielā zāleVecāku domes organizēts pasākums, Klases stunda nenotiekV.Zariņa
6.Angļu valoda137.Angļu valoda notiek abām grupām kopāA+I.Liepiņa
3.b4.Pasākums “Digitālā drošība”Lielā zāleVecāku domes organizēts pasākums, Klases stunda nenotiekS.Priede
3.c2.Matemātika235.AD.Jaunbērziņa
3.Klases stunda235.Klases stunda pārcelta no 4.stundasAD.Jaunbērziņa
4.Pasākums “Digitālā drošība”Lielā zāleVecāku domes organizēts pasākums, Dabaszinības stunda nenotiekAD.Jaunbērziņa, I.Krieviņa
6.Pagarinātā dienas grupa235.AD.Jaunbērziņa
4.a6.Dabaszinības232.Dabaszinības stunda pārcelta no trešdienas 13.12.2023.P*I.Krieviņa
4.b3.Angļu valoda_2.grupa339.AV.Šmite
5.Matemātika139.Stundu secības maiņa->I.Krieviņa
6.Klases stunda139.Stundu secības maiņa->I.Baranova
7.Dizains un tehnoloģijas_2.grupaDizains un tehnoloģijas_2.grupai stunda pie sk.D.Stalšānes atcelta
4.c2.Matemātika139.Matemātikas stunda pārcelta no 04.12.2023., Dabaszinības pārceltas uz 04.12.2023.P*I.Krieviņa
5.a1.Dizains un Tehnoloģijas_1.grupaDizains un Tehnoloģijas 1.grupai un 2.grupai stundas atceltas
2.Dizains un Tehnoloģijas_2.grupaDizains un Tehnoloģijas 1.grupai un 2.grupai stundas atceltas
3.Latviešu valoda 115.Sociālās zinības un vēsture stunda atceltaAA.Upīte-Markuse
4.Latviešu valoda 115.Latviešu valodas stunda pārcelta no 04.12.2023., Mūzikas stunda pārcelta uz 04.12.2023.AA.Upīte-Markuse, I.Jansone
5.Klases stunda115.AA.Upīte-Markuse
5.b3.Dabaszinības114.Dizains un Tehnoloģijas_1.grupai stundas pie sk.G.Kalvītes atceltas, Dabaszinības stunda pārcelta no 6.stundas->L.Trauliņa
4.Dabaszinības114.Dizains un Tehnoloģijas_2.grupai stundas pie sk.G.Verovkina atceltas, Dabaszinības stunda pārcelta no trešdienas 06.12.2023.P*L.Trauliņa
6.DabaszinībasDabaszinību stunda pārcelta uz 3.stunduL.Trauliņa
5.c3.Latviešu valodaSports un veselība stunda atcelta, Latviešu valodas stunda pārcelta no pirmdienas 11.12.2023.P*A.Lūsiņa
6.a1.Krievu valoda_2.grupaKrievu valoda_2.grupa pie sk. I.Tuņķeles atcelta
3.Angļu valoda232.Angļu valoda notiek abām grupām kopāA+D.Trēziņš
6.b4.Angļu valoda115.Angļu valoda notiek abām grupām kopāA+D.Trēziņš
7.a3.Teātra mākslaKamīnzāleKabineta maiņa->U.Točs
7.b1.Vizuālā mākslaVizuālā māksla stunda atcelta
7.c1.Angļu valoda_1.grupaAngļu valoda_1.grupai stunda pie sk.D.Cinītes atcelta
4.Teātra mākslaKamīnzāleKabineta maiņa->U.Točs
8.b4.Datorika_1.grupa201.TestsAL.Vanaga
6.Klases stunda303.Stundu secības maiņa, Kabineta maiņa->I.Barce
7.Fizika211.Stundu secības maiņa, Kabineta maiņa->V.Šulte
8.c1.Sociālās zinībasSociālās zinības stunda atcelta
5.Datorika_1.grupa201.TestsAInga Zūle-Kaibe
5.Angļu valoda_2.grupaAngļu valoda_2.grupai stunda pie sk.D.Cinītes atcelta
7.Klases stundaKlases stunda atcelta
8.Angļu valoda_1.grupaAngļu valoda_1.grupai stunda pie D.Cinītes atcelta
9.a6.Angļu valoda_2.grupa011.Klases stunda atcelta, Angļu valoda_2.grupai stunda pārcelta no 8.stundas->D.Trēziņš
7.-8.Datorika_1.grupaDatorika_1.grupai pie sk.G.Grīvas atcelta
8.Angļu valoda_2.grupaAngļu valoda_2.grupai stunda pārcelta uz 6.stundu->D.Trēziņš
9.b1.-2.Datorika_2.grupaDatorika_2.grupai pie sk.G.Grīvas atcelta
2.Angļu valoda_1.grupaAngļu valoda_1.grupai stunda pie sk.A.Rastenes atcelta
9.c7.Angļu valoda_2.grupaAngļu valoda_2.grupai stunda pie sk.A.Rastenes atcelta
10.a6.Teātra māksla306.Kultūra un Māksla II stunda atceltaPR.Segliņš
8.-9.Dizains un tehnoloģijas_1.grupaDizains un tehnoloģijas_1.grupai stunda pie S.Krumholces Pašvadīts mācību process
10.b1.Sports un veselībaSports un veselība stunda pie sk.E.Švēdes atcelta
2.Krievu valoda_2.grupaKrievu valoda_2.grupa pie sk. I.Tuņķeles atcelta
6.Fizika211.Dizains un tehnoloģijas_2.grupa stunda pie S.Krumholces atcelta, Fizikas stunda pārcelta no ceturtdienas 07.12.2023.P*V.Šulte
11.a1.Angļu valoda-2.grupaAngļu valoda-2.grupai pie sk. A.Rastenes Pašvadīts mācību process
4Krievu valoda_2.grupaKrievu valoda_2.grupa pie sk. I.Tuņķeles atcelta
5.Teātra māksla306.Kultūra un Māksla II stunda atceltaPR.Segliņš
6.Ģeogrāfija206.Klases stunda atcelta, Ģeogrāfijas stunda pārcelta no 7.stundas->L.Bērtulsone
7.ĢeogrāfijaĢeogrāfijas stunda pārcelta uz 6.stundu->L.Bērtulsone
11.b2.-3.Dizains un tehnoloģijas_1.grupaDizains un tehnoloģijas_1.grupai stundas pie sk.D.Stalšānes atceltas
7.Latviešu valoda204.Latviešu valodas stunda pārcelta no piektdienas 08.12.2023., Klases stunda pārcelta uz 08.12.2023.P*A.Upīte-Markuse
12.a4.Teātra māksla306.Kultūra un Māksla II stunda atceltaPR.Segliņš
6.Klases stunda401.Stundu secības maiņa->I.Grāvīte
7.Ģeogrāfija206.Stundu secības maiņa->L.Bērtulsone
12.b2.Sports un veselība_2.grupaSports un veselība stunda pie sk.E.Švēdes atcelta
3.Krievu valoda_3.grupaKrievu valoda_3.grupa pie sk. I.Tuņķeles atcelta