otrdiena, 2023. gada 9. maijs

otrdiena, 2023. gada 9. maijs

Stundās nav: I.Grāvīte, A.Lozda, I.Mēduma-Bāliņa, D.Trēziņš, A.Upīte-Markuse

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
2.a1.Vizuālā māksla137.Sporta un veselības stunda pārcelta uz 08.05.2023.P*V.Zariņa
no 6.stundasKlase ārpus skolasV.Zariņa
3.a5.Dizains un tehnoloģijas336.Mūzikas stunda atceltaPI.Miglava, I.Aizupiete
4.b3.Klases stunda201./202.mainīta stundu secībaZ.Larinova
4.Sports un veselībamainīta stundu secībaZ.Larinova
6.Krievu valoda401.Stunda abām krievu valodas grupām kopāA+I.Tuņķele
4.c6.Krievu valoda404.Stunda abām krievu valodas grupām kopāA+I.Daugaviete-Kravale
5.a3.Klases stunda204.kabineta maiņaL.Trauliņa
5.b3.Matemātika301.Klases stunda pārcelta uz 4.stundas laikuPI.Kraukle, I.Upīte
4.Klases stunda204.Literatūras stunda atcelta->I.Upīte
6.a7.Krievu valodaKrievu valodas stunda pārcelta uz 03.05.2023.I.Daugaviete-Kravale
6.b5.Angļu valoda204.Stunda abām grupām kopāA+I.Barce
7.Krievu valoda_1405.Krievu valodas stunda 1. grupai pārcelta uz trešdienu (7.st.), 10.05.2023.
6.c2.Angļu valoda115.Stunda abām grupām kopāA+D.Cinīte
7.a7.-8.Angļu valoda_1232.Stunda 1.grupai pārcelta uz 08.05.2023.I.Liepiņa
7.b4.Klases stunda211.kabineta maiņaI.Barce
7.c7.Ģeogrāfija206.stunda pārcelta uz 08.05.2023.S.Balode
8.Latviešu valoda204.Stunda atcelta
8.a6.Datorika (abas grupas)204.Latvijas un pasaules vēstures stunda atceltaPG.Grīva
7.Angļu valoda114.Stunda abām grupām kopāA+A.Rastene
8.b1.Angļu valoda_2011.Stunda 2.grupai (pie sk.D.Trēziņa) atcelta
3.Angļu valoda211.Stunda abām grupām kopāA+A.Rastene
8.c1.ĢeogrāfijaStunda pārcelta uz 3.stundas laikuS.Balode
3.Ģeogrāfija206.->S.Balode
8.Krievu valoda_2405.Krievu valodas stunda 2.grupai atcelta
9.c1.Krievu valoda405.Krievu valodas stunda atcelta
10.a7.Matemātika303.Sociālo zinību un vēstures stunda atcelta->G.Līrmane
8.MatemātikaMatemātikas stunda pārcelta uz 7.stundas laikuG.Līrmane
10.b1.-9.Klase ārpus skolasA.Upīte-Markuse, I.Grāvīte, I.Grabe, S.Krumholce, E.Groševa, I.Daugaviete-Kravale, M.Goba, A.Jākobsons, I.Barce
11.a1.Matemātika304.Matemātikas stunda pārcelta uz 5.stundas laikuI.Segliņa
5.Matemātika110.Klases stunda atcelta->I.Segliņa
6.Angļu valoda_2403.Latviešu valodas stunda atcelta; Angļu valodas stunda 2.grupai pārcelta no piektdienas, 12.05.2023.P*I.Barce
11.b1.Uzņēmējdarbības pamati115.Stunda pārcelta uz 2.stundas laiku (konsultācija pārcelta no 0. uz 1.stundas laiku)I.Grabe
2.Uzņēmējdarbības pamati115.Literatūras stunda atcelta->I.Grabe
4.Matemātika304.Klases stunda atcelta; Matemātikas stunda pārcelta no trešdienas, 10.05.2023.P*I.Segliņa
12.a2.Krievu valoda_1405.Krievu valodas stunda 1.grupai atcelta
12.b2.Krievu valoda_1405.Krievu valodas stunda 1.grupai atcelta
1.KONSULTĀCIJA115.10.b, 11.b, 12.b konsultācija pie sk.I.GrabesI.Grabe