otrdiena, 2024.gada 2.aprīlis (papildināts_2)

otrdiena, 2024.gada 2.aprīlis (papildināts_2)

Stundās nav: V.Šulte, B.Sakne-Klovāne, S.Krumholce

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
4.c6.Teātra mākslaKamīnzāleKabineta maiņaU.Točs
8.a4.Latviešu valoda211.Fizikas stunda atcelta, Latviešu valodas stunda pārcelta no trešdienas 03.04.2024.P*M.Tiltiņa
8.c3.Fizika211.AU.Ābeltiņš
4.Klases stunda201.Pašvadīts mācību process, Datorika_2 stunda pie sk. S.Krumholces atcelta
6.Klases stunda114.Kabineta maiņaD.Cinīte
9.a5.Datorika_1405.PG.Grīva
Klases stunda401.Klases stunda pārcelta no 6.stundas->G.Kalvīte
6.Fizika211.Fizikas stunda pārcelta no 5.stundasAU.Ābeltiņš
9.b5.Fizika211.Stundu secības maiņaAU.Ābeltiņš
7.Bioloģija211.Stundu secības maiņa->S.Allika
9.c1.-2.Fizika211.AU.Ābeltiņš
10.a1.Sports un veselībaSports un veselība stunda pārcelta uz 5.stundu->A.Jākobsons
5.Sports un veselībaDizains un tehnoloģijas stundas atceltas, Sports un veselība stunda pārcelta no 1.stundas->A.Jākobsons
8.Dizains un tehnoloģijas IDizains un tehnoloģijas stunda atcelta
10.b6.Dizains un tehnoloģijas_2Dizains un tehnoloģijas stunda atcelta
11.b7.Latviešu valoda I303.Fizikas stunda pārcelta no ceturtdienas 04.04.2024., Fizikas stunda atcelta, Matemātikas stunda pārcelta uz ceturtdienu 04.04.2024.PA.Upīte-Markuse, G.Līrmane
12.a3.Krievu valoda_2401.Krievu valoda_2 stunda pie sk. I.Mēdumas-Bāliņas- Pašvadīts mācību process
6.Angļu valoda II110.Klases stunda nenotiekPI.Glužģe, I.Grāvīte
12.b2.Angļu valoda II203.Sports un veselība stundas pie sk. A.Jākobsona un E.Švēdes nenotiekPD.Trēziņš, A.Jākobsons, E.Švēde
3.Klases stunda405.Vācu valodas un Krievu valodas stundas nenotiek, Klases stunda pārcelta no 6.stundas, Tikšanās ar lektori A.Rēdmani-nodarbība “Ko darīt pēc skolas beigšanas”->I.Mēduma-Bāliņa, E.Groševa, I.Tuņķele
6.Angļu valoda II405.Klases stunda pārcelta uz 3.stunduPD.Trēziņš, I.Mēduma-Bāliņa