PIEKTDIENA, 2020.gada 07.februārī

PIEKTDIENA, 2020.gada 07.februārī

Stundās nav: G.Kalvīte, I.Miglava, G.Līrmane, I.Barce, I.Grabe (2.st.), I.Jurka

6.c klase (no 6.st.) – ekskursija (proj.“Latvijas skolas soma” ietvaros) – I.Mēduma-Bāliņa; I.Grāvīte

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.b6. Pagarinātā grupa klasē; Informācija sekosA 
4.a2.Matemātika139. A 
4.Latviešu valoda139. A 
6.c1.Mājturība un tehnoloģijas

(meitenes)

114.Stunda meitenēm atcelta  
2.Mājturība un tehnoloģijas

(meitenes)

114.Stunda meitenēm atcelta  
No 6.st.Klase ārpus skolasI.Mēduma-Bāliņa

I.Rams, I.Lazdiņa, L.Liepa, I.Segliņa, I.Kraukle

7.a5.Mājturība un tehnoloģijas

(meitenes)

114. AD.Stalšāne
6.Mājturība un tehnoloģijas

(meitenes)

114. AD.Stalšāne
7.b1.Angļu valoda

(I.Barce)

403.Stunda I.Barces grupai atcelta  
5.Klases stunda204.Latviešu valodas st. pārcelta uz 05.02.2020P*A.Upīte
8.a3.Mājturība un tehnoloģijas

(meitenes)

114. AD.Stalšāne
4.Mājturība un tehnoloģijas

(meitenes)

114. AD.Stalšāne
8.c3.Angļu valoda403. AS.Švalbe
9.a7.Angļu valoda403.Stunda I.Barces grupai atcelta 
9.b6.Matemātika303.Stunda atcelta 
10.a1.Informātika201./202.Informātika abām grupām pārcelta uz 3.st. G.Grīva, S.Sietinsons
3.Informātika201./202.Matemātikas st.atcelta G.Grīva, S.Sietinsons
4.Klases stunda
303.matemātikas st.atcelta P I.Tuņķele
6.Latvijas un pasaules vēsture110.Stunda pārcelta uz 06.02.2020I.Grāvīte
10.b1.Matemātika303.Stunda atcelta
11.a2.Ekonomika110.Stunda atcelta  
4.Literatūra403.Papildu stundaPA.Lozda
11.b2.Ekonomika110.Stunda atcelta  
12.b6.Angļu valoda

(I.Barce)

403.Stunda atcelta