piektdiena, 2020. gada 2. oktobris

piektdiena, 2020. gada 2. oktobris

Stundās nav: A.Lozda, G.Grīva, S.Baumane, Z.Švēde, K.Antons

Skolotāju diena Viesturskolā: no 6.stundas – stundas visām klasēm pārceltas uz citu dienu (1.-6.kl.posmā) vai mācības tiek organizētas attālināti, pašvadīti (7.-12.klašu posmā)

Pagarinātā dienas grupa – L.Gacka no 13.00-17.00 (133.kab)

STUNDU IZMAIŅAS

Klase St. Stunda Kab. Piezīmes E-klasē Skolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.b 4. Latviešu valoda 332. *** G.Gaile
3.b 6. Sports stunda pārcelta uz citu dienu   M.Goba
4.a 6. Dabaszinības stunda pārcelta uz citu dienu   A.Kārkliņa
4.b` 5. Literatūra 232. A S.Priede
5.b 6. Angļu valoda_2 stunda pārcelta uz citu dienu   I.Barce
5.c 5. Angļu valoda_2 210. Angļu valodas stunda visai klasei kopā; Papildu angļu valodas st. no pirmdienas 05.10.2020.; Informātikas stunda pie G.Grīvas atcelta P* D.Cinīte
6. Angļu valoda_1 stunda pārcelta uz pirmdienu 05.10.2020.   D.Cinīte
6.a 6. Mūzika stunda pārcelta uz citu dienu   I.Jansone
6.b 6. Angļu valoda stunda abām grupām pārcelta uz citu dienu   I.Liepiņa/S.Švalbe
7. Angļu valoda stunda abām grupām pārcelta uz citu dienu   I.Liepiņa/S.Švalbe
6.c 6. Latviešu valoda stunda pārcelta uz citu dienu   L.Vikse
10.a 1. Radošā rakstīšana 113. kabineta maiņa   I.Lancmane
2. Ķīmija 113. kabineta maiņa   S.Allika
3. Ķīmija 113. kabineta maiņa   S.Allika
10.b 1. Radošā rakstīšana 113. kabineta maiņa   I.Lancmane
5. Literatūra 010. stunda atcelta    
11.a 3. Aktiermeistarība 305.Zāle Latviešu valodas st.atcelta P R.Segliņš
4. Aktiermeistarība Literatūras st.atcelta P R.Segliņš
12.a 2. Literatūra 303. stunda atcelta
no 3.st skolotāju dienas pasākums Ī.Ozola, I.Glužģe, I.Grāvīte, A.Jākobsons, M.Goba
12.b 1. Kulturoloģija 014. kabineta maiņa   S.Allika
2. Kulturoloģija 014. kabineta maiņa   S.Allika
no 3.st skolotāju dienas pasākums I.Lancmane, S.Allika, M.Liepiņa
12.c 2. Literatūra 303. stunda atcelta    
no 3.st skolotāju dienas pasākums I.Barce, I.Grāvīte, A.Jākobsons, M.Goba