piektdiena, 2020. gada 2. oktobris

piektdiena, 2020. gada 2. oktobris

Stundās nav: A.Lozda, G.Grīva, S.Baumane, Z.Švēde, K.Antons

Skolotāju diena Viesturskolā: no 6.stundas – stundas visām klasēm pārceltas uz citu dienu (1.-6.kl.posmā) vai mācības tiek organizētas attālināti, pašvadīti (7.-12.klašu posmā)

Pagarinātā dienas grupa – L.Gacka no 13.00-17.00 (133.kab)

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.b4.Latviešu valoda332.***G.Gaile
3.b6.Sportsstunda pārcelta uz citu dienu M.Goba
4.a6.Dabaszinībasstunda pārcelta uz citu dienu A.Kārkliņa
4.b`5.Literatūra232.AS.Priede
5.b6.Angļu valoda_2stunda pārcelta uz citu dienu I.Barce
5.c5.Angļu valoda_2210.Angļu valodas stunda visai klasei kopā; Papildu angļu valodas st. no pirmdienas 05.10.2020.; Informātikas stunda pie G.Grīvas atceltaP*D.Cinīte
6.Angļu valoda_1stunda pārcelta uz pirmdienu 05.10.2020. D.Cinīte
6.a6.Mūzikastunda pārcelta uz citu dienu I.Jansone
6.b6.Angļu valodastunda abām grupām pārcelta uz citu dienu I.Liepiņa/S.Švalbe
7.Angļu valodastunda abām grupām pārcelta uz citu dienu I.Liepiņa/S.Švalbe
6.c6.Latviešu valodastunda pārcelta uz citu dienu L.Vikse
10.a1.Radošā rakstīšana113.kabineta maiņa I.Lancmane
2.Ķīmija113.kabineta maiņa S.Allika
3.Ķīmija113.kabineta maiņa S.Allika
10.b1.Radošā rakstīšana113.kabineta maiņa I.Lancmane
5.Literatūra010.stunda atcelta  
11.a3.Aktiermeistarība305.ZāleLatviešu valodas st.atceltaPR.Segliņš
4.AktiermeistarībaLiteratūras st.atceltaPR.Segliņš
12.a2.Literatūra303.stunda atcelta
no 3.stskolotāju dienas pasākumsĪ.Ozola, I.Glužģe, I.Grāvīte, A.Jākobsons, M.Goba
12.b1.Kulturoloģija014.kabineta maiņa S.Allika
2.Kulturoloģija014.kabineta maiņa S.Allika
no 3.stskolotāju dienas pasākumsI.Lancmane, S.Allika, M.Liepiņa
12.c2.Literatūra303.stunda atcelta  
no 3.stskolotāju dienas pasākumsI.Barce, I.Grāvīte, A.Jākobsons, M.Goba