piektdiena, 2020. gada 4. septembris

piektdiena, 2020. gada 4. septembris

Stundās nav: G.Baltā, S.Švalbe, I.Kraukle (1.st.)
Nodarbības VOC no 07.09.2020.

STUNDU IZMAIŅAS

Klase St. Stunda Kab. Piezīmes E-klasē Skolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.a 1. Sports un veselība skola Nodarbības VOC no 07.09.2020 M.Goba
2. Dabaszinības 139. P I.Miglava
1.b 2. Sports un veselība skola Nodarbības VOC no 07.09.2020 M.Goba
3. Latviešu valoda 332. stunda pārcelta no 5.st. P G.Gaile
5. Latviešu valoda 332. stunda pārcelta G.Gaile
1.c 3. Sports un veselība skola Nodarbības VOC no 07.09.2020 M.Goba
4. Sociālās zinības 338. P I.Krieviņa
2.a 1. Dabaszinības 133. Latviešu valodas st. pārcelta uz 02.09.2020. P* V.Zariņa
2. Dabaszinības 133. Latviešu valodas st. pārcelta uz 02.09.2020. P V.Zariņa
4. Matemātika 133. A A.Dubulte
No 12.00. pagarinātā dienas grupa. D.Stalšāne
3.c 4. Angļu valoda 339. stunda abām grupām kopā A I.Liepiņa
6.a 1. Matemātika_1 206. Matemātikas stunda I.Kraukles grupai atcelta I.Kraukle
6.b 1. Matemātika_1 206. Matemātikas stunda I.Kraukles grupai atcelta I.Kraukle
6.c 1. Matemātika_1 206. Matemātikas stunda I.Kraukles grupai atcelta I.Kraukle
6. Mūzika 112. Mūzikas stunda pārcelta no 03.09.2020. P* I.Jansone
7.a 6. Angļu valoda 115. Stunda abām grupām kopā A V.Šmite
7. Angļu valoda 115. Stunda abām grupām  (Av_2-stunda pārcelta no 03.09.2020) P* V.Šmite
8.a 3. Angļu valoda 104. abas grupas kopā A I.Liepiņa