piektdiena, 2021. gada 10. decembris

piektdiena, 2021. gada 10. decembris

Stundās nav: L.Liepa, S.Baumane, A.Bērziņa, I.Apine, Z.Neimane (11.00-12.00), I.Kraukle, S.Kārkliņa

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.c1.-2.Latviešu valoda237.S.Niedrīte
PUSDIENĀS VED11.20-11.50
3.a1.Matemātika (F)133.Latviešu valodas stunda pārcelta uz trešdienuG.Baltā
7.Matemātika (F)133.Fakultatīvā nodarbība pārcelta uz 1.stundas laikuG.Baltā
3.b

Mācību process tiek īstenots attālināti

4.a1.Teātra māksla011.kabineta maiņaA.Lozda
4.b1.Latviešu valoda138.AI.Upīte
2.Teātra māksla011.kabineta maiņaA.Lozda
5.Matemātika138.AI.Upīte
4.c3.Teātra māksla011.kabineta maiņaA.Lozda
5.b5.Datorika_2.grupaDatorikas stunda 2.grupai atcelta
5.c

Mācību process tiek īstenots attālināti

6.a3.Dabaszinības109.Matemātikas stunda pārcelta uz otrdienuAL.Trauliņa
6.b3.Matemātika402.AL.Drande
5.Sociālās zinības402.Matemātikas stunda atcelta; Sociālo zinību stunda pārcelta no ceturtdienas.P*L.Drande
6.c3.Klases stunda203.Literatūras stunda atceltaPI.Liepiņa, L.Trauliņa
4.Dabaszinības203.L.Trauliņa, S.Kārkliņa
5.Matemātika203.Literatūras stunda atceltaPA.Rebinka
7.a1.-2.Sociālās zinības114.Latviešu valodas stundas pārceltas uz 02.12.2021.P*L.Vikse
6.Teātra māksla011.kabineta maiņaA.Lozda
7.b7.Teātra māksla011.kabineta maiņaA.Lozda
7.c4.Ģeogrāfija304.Matemātikas stunda atceltaPS.Balode
5.Teātra māksla011.kabineta maiņaA.Lozda
8.b1.Matemātika301.pašvadīts mācību process – mājāsI.Kraukle
9.a2.Klases stunda104.AA.Upīte-Markuse
9.b

Mācību process tiek īstenots kombinēti

11.b4.Vēsture un sociālās zinības401.kabineta maiņaI.Grāvīte
6.Angļu valoda405.kabineta maiņaI.Glužģe
12.a3.-4.Matemātika303.kabineta maiņaG.Līrmane
12.b6.Matemātika303.kabineta maiņaG.Līrmane
11.00-12.00201.Dalība konkursā “Ventspils IT”Z.Neimane
09.40-11.40404.tiešsaistes stundaA.Dubulte
08.30-18.00KamīnzāleKursu nodarbība