piektdiena, 2021. gada 12. novembris

piektdiena, 2021. gada 12. novembris

Stundās nav: –

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas

1.-3. klasē mācību saturs tiek īstenots klātienē

4.-12. klasē mācību saturs tiek īstenots attālināti