piektdiena, 2021. gada 23. aprīlis

piektdiena, 2021. gada 23. aprīlis

Stundās nav: D.Cinīte, S.Balode, L.Liepa, S.Baumane

STUNDU IZMAIŅAS

Valsts diagnosticējošais darbs 9.klasēm latviešu valodā – mutvārdu daļa no plkst.09.00.

Tiešsaistē – Zinātniskā teātra izrade “Zinātnes un mākslas krustpunkti” (programmas “Latvijas Skolas soma”ietvaros) – 2.b klasei plkst.09.00.

Bērnu un jauniešu teātra festivāls “..un es iešu un iešu!”

 (no plkst. 10.00 – tiešsaistē www.viesturi.edu.lv )

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.a1.SportsSporta stunda skolā M.Goba
2.Latviešu valoda139.PI.Miglava
1.b1.Latviešu valoda332.A*G.Gaile
2.SportsSporta stunda skolā M.Goba
3.Mūzika112. I.Aizupiete
6.Mūzika112.Stunda pārcelta uz citu laiku M.Goba
1.c3.SportsSporta stunda skolā M.Goba
4.Matemātika338.PI.Krieviņa
2.b2.Latviešu valoda115.Tiešsaistes teātra izrāde – sākums plkst. 09.00 A.Dubulte
3.b4.Angļu valoda236.Stunda visai klasei kopāA+V.Šmite
3.c5.Angļu valoda_1010.Kabineta maiņa S.Švalbe
4.a1.Angļu valoda235.Stunda visai klasei kopāA+V.Šmite
4.c2.Literatūra138.Angļu valodas stunda pārcelta uz trešdienuP*I.Jurka
3.Angļu valoda138.AV.Šmite
5.a3.Dabaszinības110.Matemātikas stunda atcelta, Dabaszinību stunda pārcelta no pirmdienas, 26.04.2021.P*L.Trauliņa
4.Sociālās zinības110.Matemātikas stunda atcelta, Sociālo zinību stunda pārcelta no pirmdienas, 26.04.2021.P*A.Kārkliņa
5.Latviešu valoda110.Stunda atcelta  
5.c3.Literatūra210.AL.Gacka
4.Literatūra210.AL.Gacka
6.Angļu valoda210.Stunda abām grupāmA+I.Upīte
6.a2.Mūzika114.Latviešu valodas stunda atcelta I.Jansone
3.Dabaszinības114.Latviešu valodas stunda atcelta; Dabaszinību stunda pārcelta no pirmdienas, 26.04.2021. M.Liepiņa
6.Mūzika205.stundu secības maiņa  
6.b1.Literatūra113.Stunda atcelta  
2.Literatūra113.Stunda atcelta  
3.Angļu valoda_1010.Kabineta maiņa I.Liepiņa
6.c4.Latviešu valoda301.AK.Antons
5.Latviešu valoda301. AI.Kraukle
7.a4.ĢeogrāfijaattālinātiAL.Trauliņa
5.ĢeogrāfijaattālinātiAL.Trauliņa
7.b3.Literatūraattālinātipašvadīts mācību process I.Lancmane
4.Literatūraattālinātipašvadīts mācību process I.Lancmane
7.c1.Latviešu valodaattālinātipašvadīts mācību process S.Kārkliņa
2.Latviešu valodaattālinātipašvadīts mācību process S.Kārkliņa
8.a1.Ķīmija104. S.Allika
2.Ķīmija113.Kabineta maiņa S.Allika
5.Ķīmija104.Latviešu valodas stunda atcelta S.Allika
8.b3.Mājturība un tehnoloģijas

(meitenēm)

204.Latviešu valodas stunda pārcelta uz 15.04.2021.; Stundu secības maiņa G.Kalvīte
Mājturība un tehnoloģijas (zēniem)157. G.Verovkins
4.Mājturība un tehnoloģijas

(meitenēm)

204. G.Kalvīte
Mājturība un tehnoloģijas (zēniem)157. G.Verovkins
5.SportsSecības maiņa I.Rams
6.Mājturība un tehnoloģijas

(abām grupām)

Secības maiņa G.Kalvīte, G.Verovkins
7.SportsSecības maiņa I.Rams
9.ano 09.00VDD latviešu valodā – mutvārdu daļa302. A.Lozda/A.Upīte;   M.Liepiņa, A.Rebinka, I.Lazdiņa, I.Segliņa
9.bno 09.00VDD latviešu valodā – mutvārdu daļa109. M.Tiltiņa/I.Lancmane;   S.Allika, A.Rebinka, I.Lazdiņa, I.Segliņa
9.cno 09.00VDD latviešu valodā – mutvārdu daļa206. S.Kārkliņa/L.Vikse;   G.Verovkins, G.Kalvīte, A.Rebinka, I.Lazdiņa, I.Segliņa
10.a6.Latviešu valodaattālinātipašvadīts mācību process I.Lancmane
7.Literatūraattālinātipašvadīts mācību process I.Lancmane
10.b5.LiteratūraattālinātiStunda atcelta A.Lozda
11.a3.Latviešu valodaattālinātiStunda atcelta A.Lozda
4.LiteratūraattālinātiStunda atcelta A.Lozda
12.b2.Matemātika304.Sporta stunda atceltaPI.Segliņa
3.Matemātika304.Kabineta maiņa I.Segliņa
4.Matemātika304.Kabineta maiņa I.Segliņa
5.Matemātika304.Literatūras stunda pārcelta uz pirmdienu, 26.04.2021.PI.Segliņa