piektdiena, 2021. gada 24. septembris

piektdiena, 2021. gada 24. septembris

Stundās nav: I.Jurka, I.Miglava, I.Grāvīte, L.Trauliņa, A.Gartmane, A.Kārkliņa (no 12.00), I.Baranova (no 12.00)

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.c3.Latviešu valoda237.Vizuālās mākslas stunda atceltaPA.Bērziņa
2.a1.Dabaszinības133.AI.Krieviņa
2.Latviešu valoda133.AG.Gaile
3.Matemātika133.AI.Baranova
4.Dizains un tehnoloģijas133.AA.Bērziņa
5.Dizains un tehnoloģijas133.AA.Bērziņa
pagarinātā grupa klasē līdz 14.00UI.Apine
3.a4.Latviešu valoda133.Vizuālās mākslas stunda atceltaPG.Baltā
5.Matemātika133.Vizuālās mākslas stunda atceltaPG.Baltā
3.c1.Vizuālā māksla337.AS.Niedrīte
2.Vizuālā māksla337.AS.Niedrīte
4.a6.Latviešu valodapašvadīts mācību process – mājāsI.Baranova
5.ano 5.st.Klase ārpus skolasA.Kārkliņa, I.Baranova
5.b1.Dabaszinības010.AR.Spuņģe
6.b2.Sociālās zinības402.Dabaszinību stunda atceltaPL.Drande
6.c3.Dabaszinības203.AS.Balode
7.b5.Inženierzinības210.AR.Spuņģe
6.Inženierzinības210.AR.Spuņģe
7.c1.Latvijas un pasaules vēstureStunda atcelta
2.Sports un veselībaLatvijas un pasaules vēstures stunda atceltaI.Rams
6.Bioloģija304.Sporta un veselības stunda pārcelta uz 2.st.laikuM.Liepiņa
7.Bioloģijastunda pārcelta uz 6.st.laikuM.Liepiņa
8.bMācību process tiek īstenots kombinēti
10.aMācību process tiek īstenots kombinēti
10.b3.Dizains un tehnoloģijas206.Vēstures un sociālo zinātņu stunda atceltaPD.Stalšāne
7.Vēsture un sociālās zinātnes206.stunda atcelta
11.b4.Dizains un tehnoloģijas303.Vēstures un sociālo zinātņu stunda atceltaPD.Stalšāne
12.a5.Latvijas un pasaules vēsture401.stunda atcelta
6.Latvijas un pasaules vēsture401.stunda atcelta