piektdiena, 2021. gada 30. aprīlis

piektdiena, 2021. gada 30. aprīlis

Stundās nav: D.Cinīte, V.Beķeris, A.Gartmane (1.st.), I.Jansone (5.-6.st.)

STUNDU IZMAIŅAS

8.b klasei 5.,6 stundas laikā –  Goda teātra izrāde “#Bezfiltra” – tiešsaistē,  (programma Latvijas skolas soma)
KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.a1.Sports Sporta stunda skolā M.Goba
2.Matemātika139. PI.Miglava
1.b2.Sports Sporta stunda skolā M.Goba
3.Mūzika112.  I.Aizupiete
6.Mūzika112.Stunda pārcelta uz citu laiku M.Goba
1.c3.Sports Sporta stunda skolā M.Goba
4.Matemātika338. PI.Krieviņa
2.a1.Vizuālā māksla133. AG.Baltā
3.b4.Angļu valoda236.Stunda visai klasei kopāA+V.Šmite
3.c5.Angļu valoda_1137.Kabineta maiņa S.Švalbe
4.a1.Angļu valoda235.Stunda visai klasei kopāA+V.Šmite
4.c2.Literatūra138.Angļu valodas stunda pārcelta uz trešdienuP*I.Jurka
3.Angļu valoda138. AV.Šmite
5.b1.Angļu valoda_2 Sporta stunda atcelta I.Barce
6.Angļu valoda_2 Stunda pārcelta uz citu laiku I.Barce
5.c6.Angļu valoda210.Stunda abām grupāmA+I.Upīte
6.a6.Mūzika stunda atcelta  
6.b5.Sports Mūzikas stunda atcelta I.Rams
6.Sports Stunda pārcelta uz citu laiku I.Rams
8.b5.Mājturība un tehnoloģijasattālinātiTiešsaistes teātra izrāde (sākums plkst. 12.30), Mājturības un tehnoloģiju stunda atcelta A.Upīte, G.Kalvīte, G.Verovkins
6.Mājturība un tehnoloģijasattālinātiTiešsaistes teātra izrāde (sākums plkst. 12.30), Mājturības un tehnoloģiju stunda atcelta A.Upīte, G.Kalvīte, G.Verovkins