piektdiena, 2022. gada 1. aprīlis

piektdiena, 2022. gada 1. aprīlis

Stundās nav: A.Niedrīte, I.Lancmane, G.Grīva, I.Glužģe, I.Kraukle (no 2.st.)

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.a1.Mūzika305.Lielā zāleAktivitāte lielajā zālē; Mūzikas stunda atceltaV.Zariņa, I.Aizupiete
1.b1.Dizains un tehnoloģijas305.Lielā zāleAktivitāte lielajā zālē; Dizaina un tehnoloģiju stunda atceltaS.Priede
1.c1.Vizuālā māksla305.Lielā zāleAktivitāte lielajā zālē; Vizuālās mākslas stunda atceltaA.Bērziņa, A.Gartmane
2.b6.Angļu valoda_1.grupa301.kabineta maiņa 1.grupai (pie V.Šmites)V.Šmite
3.b4.Sports un veselība336.Mājturību un tehnoloģiju stunda atceltaPZ.Larinova
4.a1.Vizuālā māksla232.Stundas laiks: 08.30-09.00; Teātra mākslas stunda atceltaPA.Gartmane
5.Angļu valoda232.Stunda visai klasei kopāA+D.Trēziņš
5.b2.Mūzika205.Sociālo zinību un vēstures stunda atceltaPI.Jansone
6.a3.Angļu valoda109.Stunda visai klasei kopāA+I.Liepiņa
4.Angļu valoda109.Stunda visai klasei kopāA+I.Liepiņa
6.b1.Matemātika402.Vizuālās mākslas stunda pārcelta uz 3.stundas laikuI.Kraukle, Ī.Ozola
2.Matemātika402.AI.Ābeltiņa
3.Vizuālā māksla402.Matemātikas stunda pārcelta uz 1.stundas laikuĪ.Ozola, I.Kraukle
6.c1.Mājturība un tehnoloģijas104.kabineta maiņaD.Stalšāne
2.Mājturība un tehnoloģijas104.kabineta maiņaD.Stalšāne
3.Literatūra104.kabineta maiņaS.Kārkliņa
4.Literatūra104.kabineta maiņaS.Kārkliņa
5.Sociālās zinības104.kabineta maiņaA.Kārkliņa
7.a1.Latviešu valoda114.Latviešu valodas stunda pārcelta uz 28.03.2022.L.Vikse
2.Literatūra114.Stundas sākums: 09.10! Latviešu valodas stunda pārcelta uz 28.03.2022.L.Vikse
6.Literatūra114.Teātra mākslas stunda atceltaL.Vikse
7.b1.Datorika201.Stunda abām grupām kopāA+Z.Neimane
2.Datorika202.Stunda abām grupām kopāA+Z.Neimane
3.Latviešu valoda302.AA.Upīte-Markuse
4.Latviešu valoda302.AA.Upīte-Markuse
7.Teātra mākslaTeātra mākslas stunda atceltaA.Lozda
7.c1.Angļu valoda304.Stunda visai klasei kopāA+V.Šmite
2.Angļu valoda304.Stunda visai klasei kopāA+V.Šmite
3.Latviešu valoda114.Kabineta maiņaL.Vikse
5.Teātra māksla / Sports un veselībaGatavošanās izrādei, pārējiem sporta un veselības stundaA.Lozda / I.Rams
6.Sports un veselībaSporta un veselības stunda pārcelta uz 5.stundas laikuI.Rams
8.a1.Latviešu valoda211.Secības maiņaL.Vikse, S.Allika
5.Ķīmija113.Secības maiņaS.Allika, L.Vikse
8.c7.Angļu valoda_1.grupa115.Angļu valodas stunda 1.grupai pie I.Glužģes atcelta
9.a09.00-11.00Valsts pārbaudes darba angļu valodā – izmēģinājuma darbs203.Ierašanās telpā 08.50!S.Kārkliņa, I.Barce
09.00-11.00Valsts pārbaudes darba krievu valodā – izmēģinājuma darbs404.Ierašanās telpā 08.50!M.Liepiņa, A.Šamšele
09.00-11.55Izglītojamajiem ar atbalsta pasākumiem – angļu valodā306.Ierašanās telpā 08.50!I.Upīte
09.00-11.55Izglītojamajiem ar atbalsta pasākumiem – krievu valodā339.Ierašanās telpā 08.50!K.Antons
4.Pasaules vēsture203.Pasaules vēstures stunda atceltaA.Šamšele
11.50-13.40Valsts pārbaudes darba mutvārdu daļa angļu valodā – izmēģinājuma darbs203., 403.I.Barce, I.Liepiņa
9.b09.00-11.00Valsts pārbaudes darba angļu valodā – izmēģinājuma darbs204.A.Upīte-Markuse, D.Trēziņš
09.00-11.55Izglītojamajiem ar atbalsta pasākumiem – angļu valodā306.I.Upīte
4.Sports un veselībaSporta un veselības stunda atcelta
11.a1.Literatūra014.Literatūras stunda atcelta
5.Dizains un tehnoloģijas201./202.Stunda abām grupām kopāA+Z.Neimane
6.Radošā rakstīšana014.Radošās rakstīšanas stunda atcelta
11.b6.Dizains un tehnoloģijas201./202.Stunda abām grupām kopāA+Z.Neimane
12.a5.Matemātika210.kabineta maiņaG.Līrmane
6.Matemātika210.kabineta maiņaG.Līrmane
12.b5.Literatūra405.UL.Drande
6.Literatūra405.UL.Drande
09.50-14.00304.Valmieras novada 5., 6., 7. un 8.kl. matemātikas olimpiādes 2.posmsD.Stalšāne, M.Liepiņa, L.Trauliņa, S.Keiša-Baldone