piektdiena, 2022. gada 16. septembris

piektdiena, 2022. gada 16. septembris

Stundās nav: I.Upīte, G.Līrmane, G.Verovkins, D.Trēziņš, D.Stalšāne (no plkst.12.30), D.Cinīte, E.Ločmele

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
4.b1.Dizains un tehnoloģijas114.Dizaina un tehnoloģiju stunda abām grupām kopāA+G.Kalvīte
5.b2.-3.Dizains un tehnoloģijas114.Dizaina un tehnoloģiju stunda abām grupām kopāA+G.Kalvīte
6.b4.Angļu valoda405.A+I.Barce
5.Angļu valoda405.A+I.Barce
6.c2.Latviešu valoda109.Angļu valodas stunda abām grupām atceltaI.Lancmane
3.Klases stunda115.Angļu valodas stunda abām grupām atceltaPK.Antons
4.Sports un veselībaLatviešu valodas stunda pārcelta uz 2.stundas laikuPA.Jākobsons, I.Lancmane
7.c1.-9.Klase ārpus skolasD.Cinīte, E.Ločmele, S.Balode, A.Lozda, Z.Neimane, G.Grīva
8.a1.-2.Matemātika_2.grupa402.Matemātikas stunda 2.grupai pie E.Ločmeles atcelta
7.Dizains un tehnoloģijas_2.grupa157.Dizaina un thenoloģiju stunda 2.grupai (pie G.Verovkina) atcelta
8.Dizains un tehnoloģijas_1.grupa114./157.Dizaina un thenoloģiju stunda abām grupām pārcelta uz 13.09.2022.G.Kalvīte
8.b1.-2.Matemātika_2.grupa402.Matemātikas stunda 2.grupai pie E.Ločmeles atcelta
4.Latviešu valoda109.Fizikas stunda atceltaI.Lancmane
5.Datorika201./202.Fizikas stunda atceltaPG.Grīva/Z.Neimane
7.Latviešu valoda104.Latviešu valodas stunda pārcelta uz 4.stundas laikuI.Lancmane
8.Angļu valoda_2.grupa405.Angļu valodas stunda 2.grupai pie D.Trēziņa atcelta
8.c1.-2.Matemātika_2.grupa402.Matemātikas stunda 2.grupai pie E.Ločmeles atcelta
9.a4.Matemātika_3.grupa301.Matemātikas stunda 3. un 4. gruapi kopāA+I.Kraukle
6.Bioloģija211.Fizikas stunda atceltaPM.Liepiņa
7.Fizika211.Fizikas stunda atcelta
9.b4.Matemātika_3.grupa301.Matemātikas stunda 3. un 4. gruapi kopāA+I.Kraukle
7.-8.Ķīmija113.Ķīmijas stunda pārcelta uz 13.09.2022.L.Trauliņa
9.c4.Matemātika_3.grupa301.Matemātikas stunda 3. un 4. gruapi kopāA+I.Kraukle
5.Dizains un tehnoloģijas_2.grupa157.informācija tiks papildināta 
6.Dizains un tehnoloģijas_2.grupa157. informācija tiks papildināta 
7.Angļu valoda_2.grupa405.Angļu valodas stunda 2.grupai pie D.Trēziņa atcelta
8.Datorika_1.grupa201.Datorikas stunda 1.grupai pārcelta uz 14.09.2022.Z.Neimane
10.a3.Kultūra un māksla I014.Matemātikas I stunda atcelta; Kultūras un mākslas stunda pārcelta no 14.09.2022.P*Ī.Ozola
10.b0.Ģeogrāfija I206.L.Bērtulsone
5.-6.Matemātika303.Matemātikas stunda atcelta
7.Ģeogrāfija I206.Ģeogrāfijas stunda pārcelta uz 0.stundas laikuL.Bērtulsone
11.a4. (11.00-11.40)Dizains un tehnoloģijas I203.Mainīts stundas sākuma un beigu laiksD.Stalšāne
5. (11.50-12.30)Dizains un tehnoloģijas I203.Mainīts stundas sākuma un beigu laiksD.Stalšāne
11.b1.-2.Dizains un tehnoloģijas I109.Dizaina un tehnoloģiju stundas pārceltas uz 15.09.2022.D.Stalšāne
12.a7.Projekta darbs112.stunda atcelta
12.b7.Projekta darbs112.stunda atcelta
8.Angļu valoda II010.Angļu valodas stunda pārcelta uz 15.09.2022.I.Glužģe