piektdiena, 2022. gada 25. februāris

piektdiena, 2022. gada 25. februāris

Stundās nav: G.Kalvīte, A.Lozda, A.Niedrīte, I.Baranova, I.Kraukle

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.b2.Latviešu valoda236.Dizaina un tehnoloģiju sunda atceltaPS.Priede
3.-4.Latviešu valoda236.S.Priede
2.a5.Latviešu valoda139.I.Miglava
4.a1.Teātra māksla232.Teātra mākslas stunda atcelta
6.LiteratūraLiteratūras stunda atcelta
7.Literatūra (F)Literatūras fakultatīvā nodarbība atcelta
4.b2.Klases stunda138.Teātra mākslas stunda atceltaPI.Upīte
3.Klases stunda138.Matemātikas stunda atceltaPI.Upīte
4.c3.Klases stunda210.Teātra mākslas stunda atceltaPG.Dance
6.Sociālās zinības un vēsture210.Sociālo zinību un vēstures stunda atcelta
5.a3.Mūzika205.Latviešu valodas stunda atceltaI.Jansone
6.MūzikaMūzikas stunda pārcelta uz 3.stundas laikuI.Jansone
5.b4.Angļu valoda010.Latviešu valodas stunda atceltaD.Trēziņš
5.Latviešu valoda010.AS.Baumane
6.Angļu valodaAngļu valodas stunda pārcelta uz 4.stundas laikuD.Trēziņš
5.c1.Latviešu valoda011.Sociālo zinību un vēstures stunda atceltaPS.Baumane
6.a1.MatemātikaMatemātikas stunda atcelta
6.b1.-2.Latviešu valodaLatviešu valodas stunda atcelta
5.Sociālās zinības402.Matemātikas stunda atceltaPL.Drande
6.Angļu valoda_2.grupa402.Matemātikas stunda atceltaI.Barce
7.Angļu valoda_2.grupaAngļu valodas stunda pārcelta uz 6.stundas laikuI.Barce
7.a6.Mūzika205.Teātra mākslas stunda atceltaI.Jansone
7.MūzikaMūzikas stunda pārcelta uz 6.stundas laikuI.Jansone
7.b7.Teātra mākslaTeātra mākslas stunda atcelta
7.c2.MatemātikaMatemātikas stunda atcelta
5.Ģeogrāfija304.Teātra mākslas stunda atceltaS.Balode
7.ĢeogrāfijaĢeogrāfijas stunda pārcelta uz 5.stundas laikuS.Balode