piektdiena, 2022. gada 29. aprīlis

piektdiena, 2022. gada 29. aprīlis

Stundās nav: I.Baranova, I.Krieviņa, A.Gartmane (10.00-11.00 un no 13.30), M.Tiltiņa (no 13.00), I.Grāvīte

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
2.c1.Latviešu valoda338.A.Bērziņa
2.Latviešu valoda338.A.Bērziņa
4.Dabaszinības338.G.Gaile
5.Matemātika (F)Pašvadīts mācību process – mājās (uzdevumu skatīt e-klases dienasgrāmatā)
3.a3.Vizuālā māksla133.AS.Priede
3.b7.Latviešu valoda (F)336.Fakultatīvā nodarbība pārcelta uz otrdienuA.Dubulte
4.a2.Latviešu valoda232.AI.Upīte
3.Literatūra232.Latviešu valodas stunda pārcelta uz 25.04.2022.P*I.Upīte
5.a5.Sociālās zinības235.Secības maiņaA.Kārkliņa
6.Latviešu valoda235.Latviešu valodas stunda atcelta
5.b4.Latviešu valoda010.AS.Baumane
6.b6.Latviešu valoda402.AA.Upīte-Markuse
6.c4.Sociālās zinības203.Secības maiņaA.Kārkliņa
5.Literatūra203.Secības maiņaS.Kārkliņa
7.a6.Literatūra114.Teātra mākslas stunda atceltaP*L.Vikse
7.c3.Latviešu valoda206.Kabineta maiņaL.Vikse
6.Teātra mākslaLielā zālePA.Lozda
8.c4.Datorika201./202.Stunda abām grupām kopā (Angļu valodas stunda 2.grupai pārcelta uz 5.stundas laiku)A+Z.Neimane, V.Šmite
5.Angļu valoda115.Stunda abām grupām kopā (Latvijas un pasaules vēstures stunda pārcelta uz 7.stundas laiku)A+V.Šmite
6.Latvijas un pasaules vēsture115.Pašvadīts mācību process – mājās
7.Latvijas un pasaules vēsture115.Pašvadīts mācību process – mājās (Angļu valodas stunda 1.grupai pārcelta uz 5.stundas laiku, datorikas stunda 2.grupai pārcelta uz 4.stundas laiku)I.Glužģe, Z.Neimane
10.b1.Vēsture un sociālās zinātnes206.Pašvadīts mācību process – mājās
11.b6.Dizains un tehnoloģijas404.Kabineta maiņaD.Stalšāne
7.Vēsture un sociālās zinātnes303.Pašvadīts mācību process – mājās
12.a3.Latvijas un pasaules vēsture401.Latvijas un pasaules vēstures stunda atcelta
4.Latvijas un pasaules vēsture401.AI.Apinīte
5.Matemātika014.Kabineta maiņaG.Līrmane
6.Matemātika014.Kabineta maiņaG.Līrmane
10.00-14.00304.Atklātā matemātikas olimpiāde 2022 (4.-12.klasēm); Ierašanās telpā no 09.50S.Keiša-Baldone