piektdiena, 2022. gada 9. septembris

piektdiena, 2022. gada 9. septembris

Stundās nav: I.Mēduma-Bāliņa, A.Jākobsons, M.Goba, Z.Larinova, L.Gredzena, I.Upīte

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.a1.Latviešu valoda133.Sporta un veselības stunda atceltaG.Baltā
2.Sociālās zinības133.G.Baltā
5.Sociālās zinības133.Sociālo zinību stunda pārcelta uz 2.stundas laikuG.Baltā
6.Latviešu valoda133.Latviešu valodas stunda pārcelta uz 1.stundas laikuG.Baltā
1.b1.Latviešu valoda (F)138.Sporta un veselības stunda atceltaA.Niedrīte
2.Vizuālā māksla138.A.Gartmane
3.Latviešu valoda138.A.Niedrīte
5.Latviešu valoda138.Latviešu valodas stunda pārcelta uz 3.stundas laikuA.Niedrīte
6.Vizuālā māksla138.Vizuālās mākslas stunda pārcelta uz 2.stundas laikuA.Gartmane
1.c2.Latviešu valoda (F)337.S.Niedrīte
3.Matemātika337.Sporta un veselības stunda atceltaPS.Niedrīte
2.a1.Latviešu valodaSociālo zinību stunda pārcelta uz 4.stundas laikuPV.Zariņa
2.Latviešu valodaDabaszinību stunda pārcelta uz citu dienuP*V.Zariņa
3.Matemātika137.V.Zariņa
4.Sociālās zinības137.Sporta un veselības stunda atceltaV.Zariņa
5.MatemātikaMatemātikas stunda pārcelta uz 3.stundas laikuV.Zariņa
6.Mūzika205.Pašvadīts mācību process-mājāsI.Aizupiete
2.b4.Latviešu valoda236.PS.Priede
5.Matemātika236.Sporta un veselības stunda atceltaPS.Priede
2.c5.Latviešu valoda235.PA.Bērziņa
6.Sports un veselībaSporta un veselības stunda atcelta
3.b3.Vizuālā māksla332.Dizaina un tehnoloģiju stunda pārcelta uz 08.09.2022.P*G.Gaile
6.Sports un veselībaSporta un veselības stunda atcelta
4.a2.Latviešu valoda237.Sociālo zinību un vēstures stunda pārcelta uz 4.stundas laiku.AA.Upīte-Markuse
3.Klases stunda237.PG.Baltā
4.Sociālās zinības un vēsture237.Latviešu valodas stunda pārcelta uz 2. stundas laikuAD.Stalšāne
5.Sports un veselībaSporta un veselības stunda atcelta
4.c4.Klases stunda115.Sporta un veselības stunda atceltaPA.Lūsiņa
5.a1.Sociālās zinības un vēsture237.Sociālo zinību un vēstures stunda atcelta
3.Matemātika115.Kabineta maiņaA.Kārkliņa
5.b3.Sports un veselībaStunda ārā.UK.Antons
5.Klases stunda115.Sporta un veselības stunda atceltaPK.Antons
6.Matemātika301.Matemātikas stunda pārcelta uz 08.09.2022.
5.c6.Sociālās zinības un vēsture139.Sociālo zinību un vēstures stunda atcelta
6.a2.Matemātika115.Sporta un veselības stunda atceltaPA.Kārkliņa
6.Sports un veselībaSporta un veselības stunda atcelta
6.b1.Matemātika115.Sporta un veselības stunda atceltaA.Kārkliņa
4.Matemātika115.Sporta un veselības stunda atceltaPA.Kārkliņa
6.Matemātika237.Matemātikas stunda pārcelta uz 1.stundas laikuA.Kārkliņa
7.b7.Sports un veselībaSporta un veselības stunda atcelta
8.c8.Matemātika_1.grupa301.Matemātikas stunda 1.grupai (pie I.Kraukles) pārcelta uz 05.09.2022.I.Kraukle
9.c1.Latviešu valoda109.Latviešu valodas stunda pārcelta no ceturtdienas, 08.09.2022.P*I.Lancmane
10.b8.Matemātika I303.Matemātikas stunda pārcelta uz 06.09.2022.G.Līrmane
12.a7.Latviešu valoda II109.Latviešu valodas II stunda pārcelta uz 08.09.2022.I.Lancmane