piektdiena, 2023. gada 13. janvāris

piektdiena, 2023. gada 13. janvāris

Stundās nav: I.Apinīte, M.Tiltiņa, A.Niedrīte, I.Lancmane, I.Grāvīte

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.b1.Matemātika138.AB.Sakne-Klovāne
2.-3.Sports un veselībaVOCUB.Sakne-Klovāne
4.Sociālās zinības138.AB.Sakne-Klovāne
6.138.Pagarinātā dienas grupa līdz 14.00UB.Sakne-Klovāne
4.b4.Vizuālā māksla232.Kabineta maiņaA.Gartmane
5.b1.Klases stunda104.Latviešu valodas stunda atceltaPI.Upīte
5.c5.Latviešu valoda203.mainīts kabinetsAL.Vikse
6.c4.Vizuālā māksla014.Literatūras stunda atcelta; Vizuālās mākslas stunda pārcelta no pirmdienas, 16.01.2023.P*Ī.Ozola
7.a3.Sociālās zinības115.Literatūras stunda atceltaPL.Drande
7.b2.Angļu valoda104.Literatūras stunda atcelta; Angļu valodas stunda pārcelta no pirmdienas (1.grupai) un otrdienas (2.grupai)P*I.Barce
8.a3.Fizika301.Latvijas un pasaules vēstures stunda atcelta; Fizikas stunda pārcelta no pirmdienas, 09.01.2023.P*E.Ločmele
8.b7.Literatūra109.Literatūras stunda atcelta
8.Angļu valoda_2.grupaAngļu valodas stunda 2.grupai pārcelta uz 12.01.2023.D.Trēziņš
8.cMainīts pusdienu starpbrīža laiks: 12.50-13.20
6.Latvijas un pasaules vēsture110.Pašvadīts mācību process/I.Grāvīte/
9.b5.Ķīmija110.Latvijas un pasaules vēstures stunda pārcelta uz 09.01.2023.L.Trauliņa
8.Ķīmija113.Ķīmijas stunda pārcelta uz 5.stundas laikuL.Trauliņa
9.c1.Angļu valoda_2.grupa405.Latvijas un pasaules vēstures stunda atceltaD.Trēziņš
3.Latviešu valoda303.AV.Šmite
7.Angļu valoda_2.grupa405.Angļu valodas stunda 2.grupai pārcelta uz 1.stundas laikuD.Trēziņš
10.a2.Bioloģija204.Sociālo zinību un vēstures stunda atcelta->M.Liepiņa
3.Bioloģija204.Matemātikas stunda pārcelta uz 12.01.2023.P*M.Liepiņa, G.Līrmane
7.Bioloģija210.Bioloģijas stunda pārcelta uz 2.stundas laikuM.Liepiņa
10.b1.Bioloģija210.Bioloģijas stunda pārcelta uz 2.stundas laikuS.Allika
2.Bioloģija210.Latviešu valodas stunda pārcelta uz 4.stundas laikuS.Allika, A.Upīte-Markuse
3.Latviešu valoda109.Kabineta maiņaA.Upīte-Markuse
4.Latviešu valoda109.Vēstures un sociālo zinātņu stunda atceltaA.Upīte-Markuse
12.a5.Teātra māksla305. Lielā zāleLatviešu valodas stunda atceltaPR.Segliņš
6.Teātra māksla305. Lielā zāleLatviešu valodas stunda atceltaPR.Segliņš
1.-3.110.Skolas olimpiāde matemātikā 9., 10.-12.klasēmG.Līrmane