piektdiena, 2023. gada 14. aprīlis

Piektdiena, 2023. gada 14. aprīlis

Stundās nav: A.Dubulte, B.Sakne-Klovāne (no 5.st.), D.Stalšāne, D.Trēziņš, A.Upīte-Markuse, L.Vanaga

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
4.a4.Datorika_2202.AG.Grīva
4.b0.Sports un veselībaSporta stunda pārcelta uz 1.stundas laiku (0.st.brīva)Z.Larinova
1.Sports un veselībaMatemātikas stunda atcelta->Z.Larinova
2.Matemātika302.AA.Kārkliņa
5.a3.Datorika_2202.AG.Grīva
5.c1.Latviešu valodaLatviešu valodas stunda atceltaM.Tiltiņa
6.a2.Angļu valoda115.Stunda abām grupām kopā (mainīts kabinets)A+I.Barce
6.c5.Matemātika304.AK.Antons
6.Matemātika304.AK.Antons
7.a1. – 2.Teātra māksla305. lielā zālePA.Lozda
7.b1.Teātra mākslaStunda pārcelta uz 06.04.2023.A.Lozda
9.a4.Angļu valoda_2011.Kabineta maiņaAV.Šmite
5.Angļu valoda_2402.Angļu valodas stunda atcelta (sk.D.Trēziņa grupai)
9.c1.Sociālās zinības203.Angļu valodas stunda 2.grupai atceltaPL.Vikse
10.a3.Matemātika302.Kabineta maiņaG.Līrmane
5.-6.Dizains un tehnoloģijas IDizains un tehnoloģijas I stundas atceltas
10.b3.Angļu valoda_2402.Stunda 2. grupai (pie sk.D.Trēziņa) atcelta
4. kl. (3 skolēni)1.Matemātikas sacensības – olimpiāde “Tik vai…Cik? ” 4. klašu skolēniem303.G. Līrmane
2.303.G. Līrmane
3.303.A.Lūsiņa