piektdiena, 2023.gada 17.novembris

piektdiena, 2023.gada 17.novembris

Stundās nav: 

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas

Alternatīvā mācību diena- notiek svētku koncerts un klases stunda