piektdiena, 2023. gada 31. marts

piektdiena, 2023. gada 31. marts

Stundās nav: D.Cinīte (no 5.st), R.Cipruss (1.-3.st.), E.Groševa, A.Niedrīte, I.Zūle-Kaibe (08.30-14.00)

STUNDU IZMAIŅAS

27.03.-31.03.2023. – Bibliotēka slēgta.
KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.b1.Matemātika (F)138.AG.Baltā
3.Matemātika138.AI.Miglava
4.Dabaszinības138.AZariņa V.
5.Latviešu valoda138.AS.Priede
4.b3.Dizains un tehnoloģijas010.Kabineta maiņaG.Kalvīte
5.Angļu valoda232.Stunda visai klasei kopāA+I.Liepiņa
7.a2.Teātra māksla304.Kabineta maiņaA.Lozda
7.b1.Teātra māksla304.Kabineta maiņaA.Lozda
7.c3.Teātra māksla114.Kabineta maiņaA.Lozda
8.a1.Datorika_2201.Datorikas stunda 2.grupai (pie R.Ciprusa) atcelta
3.Matemātika_4204.Kabineta maiņaV.Šulte
8.b3.Matemātika_4204.Kabineta maiņaV.Šulte
8.c3.Matemātika_4204.Kabineta maiņaV.Šulte
9.a3.Literatūra203.Latviešu valodas stunda pārcelta uz 05.04.2023. (5.st.)L.Vikse
9.b2.-3.Datorika_1201.Datorikas stunda 1.grupai (pie R.Ciprusa) atcelta
4.Ķīmija210.Bioloģijas stunda pārcelta uz 29.03.2023.P*L.Trauliņa, M.Liepiņa
7.Sports un veselībaStunda pārcelta uz 27.03.2023.I.Rams
11.b0.Angļu valoda_2403.->I.Barce
7.Angļu valoda_2403.Stunda 2.grupai (pie I.Barces) pārcelta uz 0.stundas laikuI.Barce
12.b1.Izmēģinājuma eksāmens

matemātikā II

405.Norises laiks: 08.30-11.30
Izmēģinājuma eksāmenā piedalās 9 skolēni (pārējiem notiek stundas pēc saraksta)
I.Segliņa
2.405.I.Segliņa
3.405.A.Upīte-Markuse
4.405.A.Upīte-Markuse
3.Bioloģija113.Ķīmijas stunda pārcelta uz 29.03.2023.P*S.Allika