piektdiena, 2024.gada 2.februāris

piektdiena, 2024.gada 2.februāris

Stundās nav: I.Glužģe, G.Līrmane, L.Gredzena, L.Vanaga, Z.Gailīte, U.Jansons, Z.Švēde

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
4.b3.Sociālās zinības un vēsture115.AI.Zūle-Kaibe
4.c5.Sociālās zinības un vēstureSociālās zinības un vēsture stunda atcelta
5.a1.Latviešu valoda115.AA.Upīte-Markuse
4.Sociālās zinības un vēsture115.AI.Zūle-Kaibe
5.c1.LiteratūraLiteratūras stunda notika 01.02.2024.A.Lūsiņa
7.a2.Sociālās zinības115.AI.Zūle-Kaibe
7.c5.Angļu valoda204.Angļu valoda notiek abām grupām kopāA+D.Cinīte
8.a7.Angļu valoda_2Angļu valoda_2 stunda pie sk. I.Glužģes atcelta
8.c6.Angļu valoda_2401.Sociālās zinības stunda atcelta, Angļu valoda_2 stunda pārcelta no 7.stundas->D.Cinīte
7.Angļu valoda_2Angļu valoda_2 stunda pārcelta uz 6.stundu->D.Cinīte
10.a3.Angļu valoda205.Angļu valoda notiek abām grupām kopāA+I.Barce
11.a1.-2.Matemātika IMatemātikas stundas atceltas
11.b1.Ģeogrāfija I301.Latviešu valodas stunda pārcelta uz 3.stundu, Ģeogrāfijas stunda pārcelta no 6.stundas->L.Bērtulsone
3.Latviešu valoda303.Matemātikas stunda notika 23.01.2024., Latviešu valodas stunda pārcelta no 1.stundas->A.Upīte-Markuse, G.Līrmane
4.Klases stunda303.Matemātikas stunda notika 30.01.2024., Klases stunda pārcelta no 30.01.2024.P*A.Upīte-Markuse, G.Līrmane
6.Ģeogrāfija IĢeogrāfijas stunda pārcelta uz 1.stundu
12.a1.-2.Angļu valoda IIPašvadīts mācību process