piektdiena, 2024.gada 23.februāris

piektdiena, 2024.gada 23.februāris

Stundās nav: A.Upīte-Markuse, I.Tuņķele, L.Trauliņa, M.Tiltiņa, L.Liepa, S.Balode, I.Grāvīte, I.Zūle-Kaibe, R.Segliņš

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
5.b6.LiteratūraLiteratūras stunda notika 20.02.2024.A.Lūsiņa
5.c1.LiteratūraLiteratūras stunda notika 22.02.2024.A.Lūsiņa
6.a4.Dabaszinības302.AK.Antons
6.b3.Klase stunda110.Stundu secības maiņa, Dabaszinību stunda atcelta, Matemātikas stunda pārcelta uz 5.stunduPI.Upīte, I.Kraukle
5.Matemātika301.Stundu secības maiņa, Matemātikas stunda pārcelta no 3.stundas, Kabineta maiņa->I.Kraukle
6.Latviešu valodaLatviešu valodas stunda atcelta
6.c1.-6.Pašvadīts mācību processSekot līdzi ierakstiem e-klasēI.Jansone, G.Verovkins, A.Dubulte
7.a2.Klases stunda203.Sociālās zinības stunda notika 22.02.2024.PI.Zūle-Kaibe
7.b6.InženierzinībasInženierzinības stunda atcelta
7.InženierzinībasInženierzinības stunda atcelta
8.a3.Literatūra203.AL.Drande
5.Sociālās zinības302.Kabineta maiņaL.Drande
6.Angļu valoda_2Bioloģijas stunda notika 20.02.2024., Angļu valodas stunda pārcelta no 7.stundas->I.Glužģe, M.Liepiņa
7.Angļu valoda_2Angļu valoda_2 stunda pārcelta uz 6.stundu->I.Glužģe
8.b1.LiteratūraLiteratūras stunda atcelta
2.LiteratūraLiteratūras stunda atcelta
7.Sports un veselībaSports un veselība stunda notika 21.02.2024.A.Jākobsons
8.c1.ĶīmijaĶīmijas stunda atcelta
2.Sociālās zinības115.Ķīmijas stunda atcelta, Sociālās zinības stunda pārcelta no 6.stundas->L.Gredzena
6.Angļu valoda_2115.Sociālās zinības stunda pārcelta uz 2.stundu, Angļu valoda_2 stunda pārcelta no 7.stundas->D.Cinīte, L.Gredzena
7.Angļu valoda_2Angļu valoda_2 stunda pārcelta uz 6.stundu->D.Cinīte
9.a2.Bioloģija110.Latvijas un pasaules vēstures stunda atcelta, Bioloģijas stunda pārcelta no trešdienas 28.02.2024.P*M.Liepiņa
6.Latvijas un pasaules vēstureLatvijas un pasaules vēstures stunda atcelta
9.c1.Latvijas un pasaules vēstureLatvijas un pasaules vēstures stunda atcelta
3.Klases stunda301.Latvijas un pasaules vēstures stunda atceltaPI.Kraukle
10.a4.Klases stunda110.Sociālās zinības un vēsture stunda atceltaPL.Drande
5.Sociālās zinības un vēstureSociālās zinības un vēsture stunda atcelta
11.a1.-9.Klase ārpus skolasI.Tuņķele, R.Segliņš, G.Līrmane, I.Lancmane, M.Liepiņa, S.Allika, L.Bērtulsone
11.b1.-9.Klase ārpus skolasA.Upīte-Markuse, G.Līrmane, L.Bērtulsone
12.b6.Angļu valoda IIAngļu valodas stunda notika 20.02.2024.D.Trēziņš