Pieredzējušie gudrinieki 11.b

Ja ir notikums, kas 11.b kalendāros ir atzīmēts katru gadu, un pasākums, kurā mēs esam pieredzējuši un stažējušies jau 7 gadu garumā, tas ir raidījums “Gudrs, vēl gudrāks”. Arī šogad “Vai kāds pieteiksies?” jautājuma vietā mēs atbildējām ar “Kurš pieteiksies?” Nikijai nebija divreiz jāprasa, viņa pieteicās konkursam ar vārdiem: “Es gribu saviem līdzjutējiem sarūpēt brīvdienu.” Un tā mēs laimīgi uz viņas zināšanu un prasmju rēķina braucām brīvdienā uz Latvijas Televīziju.

Vadītāju ievadvārdiem sastāvot no frāzes “ja 10. klasē jums jautājumi vēl bija normāli, 11. klasē uz to varat necerēt,” skaidrs, ka lielas cerības mūsu sejās saskatīt nevarēja, tomēr Nikija braši devās cīņā, kuru mēs tikpat braši atbalstījām no skatītāju rindām.

Brīvdienu mēs noslēdzām ar launagu un kopīgu diendusu busiņā cits citam uz pleca, bet 1. martā vakaru visi noslēgsim pie televizora, skatoties raidījumu un spiedzot no dīvāna.

 

Paulīna Jansone, 11.b