PIRMDIENA, 2019.gada 16.decembris

Stundu izmaiņas

PIRMDIENA, 2019.gada 16.decembris

Stundās nav: A.Kārkliņa, M.Tiltiņa, A.Eiklone, K.Tomsons, A.Dubulte (no 7.st.), I.Kraukle

 V2V Zālē ziemassvētku pasākumu mēģinājums:

  • 10.a – plkst.10.00
  • 12.c – plkst.10.30
  • 11.c – plkst.11.00
  • 5.a un 8.a – plkst.12.00
Valmieras Viestura vidusskolas ēka
Klase St. Stunda Kab. Piezīmes E-klasē Skolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.b 7.   137. Pieskata līdz pagarinātajai grupai A V.Zariņa
2.c 3. Mūzika KamīnZ Kabineta maiņa   I.Aizupiete
3.a 1. Matemātika 235.   A I.Baranova
3. Latviešu valoda 235.   A S.Niedrīte
4.   235. pusdienas A  I.Milere
5. Sociālās zinības 235.   A G.Dance
7.   235. Pieskata līdz pagarinātajai grupai A I.Baranova
5.b 2. Matemātika 139. Stunda atcelta, Bibliotēkas st. A L.Drande
5.c 2. Mūzika 138. Sociālo zinību stunda atcelta P I.Jansone
4. Matemātika 138.   A U.Ābeltiņš
5. Matemātika 231.   A U.Ābeltiņš
6.b 2. Angļu valoda 331. Latviešu valodas st.atcelta P V.Šmite
3. Latviešu valoda 331   A V.Šmite
6.c 3. Mūzika 138. Kabineta maiņa   I.Jansone
4. Latviešu valoda 140.   A G.Dance
5. Angļu valoda 140. Stunda visai klasei kopā P S.Švalbe
6.abc 7. Matemātika 140. Matemātika I.Kraukles grupai atcelta    
Valmieras Vakara (maiņu) vidusskolas ēka
Klase St. Stunda Kab. Piezīmes E-klasē Skolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
9.b 7. Latviešu valoda 312. Stunda atcelta    
8. Latviešu valoda 312. Stunda atcelta    
11.a 1. Informātika 10. Stunda pie K.Tomsona atcelta    
11.c 1. Informātika 10. Stunda pie K.Tomsona atcelta