PIRMDIENA, 2020.gada 13.janvāris

Stundu izmaiņas

PIRMDIENA, 2020.gada 13.janvāris

Stundās nav: G.Kalvīte, S.Kārkliņa (no 7.st.), I.Aizupiete

Skolas olimpiāde ķīmijā (1.-2.st.) – V2V 1.kab (S.Allika)

1.b klase – koris atcelts

Valmieras Viestura vidusskolas ēka
KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.a5.Mūzika138. AI.Jansone
1.b6.Mūzika336.Pagarinātā grupa klasē;

Kora st.atcelta

 A.Dubulte
2.c3.Matemātika138.Mūzikas st.atceltaPA.Bērziņa
3.a2.Mūzika235. AZ.Gailīte
4.b4.Matemātika235.Mūzikas st.atceltaPG.Gaile
5.b3.Mājturība un Tehnoloģijas

(Meitenes)

139. AD.Stalšāne
4.Mājturība un Tehnoloģijas

(Meitenes)

139. AD.Stalšāne
Valmieras Vakara (maiņu) vidusskolas ēka
KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
7.a7.Latviešu valoda14.Stunda atcelta  
8.a7.Mājturība un Tehnoloģijas

(Meitenes)

11. AD.Stalšāne
8.Mājturība un Tehnoloģijas

(Meitenes)

11. AD.Stalšāne