PIRMDIENA, 2020.gada 13.janvāris

Stundu izmaiņas

PIRMDIENA, 2020.gada 13.janvāris

Stundās nav: G.Kalvīte, S.Kārkliņa (no 7.st.), I.Aizupiete

Skolas olimpiāde ķīmijā (1.-2.st.) – V2V 1.kab (S.Allika)

1.b klase – koris atcelts

Valmieras Viestura vidusskolas ēka
Klase St. Stunda Kab. Piezīmes E-klasē Skolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.a 5. Mūzika 138.   A I.Jansone
1.b 6. Mūzika 336. Pagarinātā grupa klasē;

Kora st.atcelta

  A.Dubulte
2.c 3. Matemātika 138. Mūzikas st.atcelta P A.Bērziņa
3.a 2. Mūzika 235.   A Z.Gailīte
4.b 4. Matemātika 235. Mūzikas st.atcelta P G.Gaile
5.b 3. Mājturība un Tehnoloģijas

(Meitenes)

139.   A D.Stalšāne
4. Mājturība un Tehnoloģijas

(Meitenes)

139.   A D.Stalšāne
Valmieras Vakara (maiņu) vidusskolas ēka
Klase St. Stunda Kab. Piezīmes E-klasē Skolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
7.a 7. Latviešu valoda 14. Stunda atcelta    
8.a 7. Mājturība un Tehnoloģijas

(Meitenes)

11.   A D.Stalšāne
8. Mājturība un Tehnoloģijas

(Meitenes)

11.   A D.Stalšāne