pirmdiena, 2020. gada 14. septembris

pirmdiena, 2020. gada 14. septembris

Stundās nav: G.Baltā, S.Švalbe, I.Barce, S.Kārkliņa
Ievadsacensības dambretē 2.-3. klašu skolēniem  (210.kab.)
“Aristotelis” – 10. klašu iesvētības
Pagarinātā dienas grupa – L.Trauliņa (14.00-17.00 _133.kabinets)

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.a4.Angļu valoda133.AD.Cinīte
2.a1.Ētika133.AA.Gartmane
3.Latviešu valoda133.AZ.Gailīte
4.Matemātika133.AV.Zariņa
133.no 12.10 pagarinātā dienas grupa klasēAD.Stalšāne
5.b6.Angļu valoda_1402.stunda atcelta
5.c1.Klases stunda210.Literatūras stunda atceltaPD.Cinīte
3.Literatūra210.AI.Lancmane
6.b3.Angļu valoda206.Stunda visai klasei kopāAI.Liepiņa
7.a6.Latviešu valoda104.Literatūras st. pārcelta uz citu d.P*L.Vikse
7.Latviešu valoda104.Literatūras st.pārcelta uz citu d.P*L.Vikse
7.c2.Angļu valoda304.Latviešu valodas stunda atcelta; angļu valodas st. visai klaseiPV.Šmite
6.Angļu valoda304.Stunda visai klasei kopāAV.Šmite
8.a4.Latviešu valoda104.AM.Tiltiņa
8.a]5.Latviešu valodainformācija sekos
9.c3.Angļu valoda011.Stunda visai klasei kopāAI.Upīte
4.Angļu valoda011.Stunda visai klasei kopāAI.Upīte