PIRMDIENA, 2020.gada 17.februārī

PIRMDIENA, 2020.gada17.februārī

Stundās nav:G.Kalvīte, I.Miglava, L.Liepa, A.Eiklone, I.Lancmane, A.Lozda

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
4.a

 

1.Sociālās zinības139.Mājturības stunda pārcelta uz 4.st.AI.Baranova
2.Latviešu valoda139. AG.Baltā
3.Latviešu valoda139. AG.Baltā
4.Mājturības un tehnoloģijas139.Sociālo zinību stunda pārcelta uz 1.st.AA.Niedrīte
6.Vizuālā māksla139. AA.Gartmane
5.b3.Latviešu valoda109. AM.Tiltiņa
6.a3.Matemātika

(L.Liepa)

302.Matemātikas st. L.Liepas grupai pie sk.A.RebinkasAA.Rebinka
4.Matemātika

(L.Liepa)

302.Matemātikas st. L.Liepas grupai pie sk.A.RebinkasAA.Rebinka
6.b3.Matemātika

(L.Liepa)

302.Matemātikas st. L.Liepas grupai pie sk.A.RebinkasAA.Rebinka
4.Matemātika

(L.Liepa)

302.Matemātikas st. L.Liepas grupai pie sk.A.RebinkasAA.Rebinka
6.c2.Literatūra104.Latviešu valodas st. pārcelta uz otrdienu 18.02.2020.P*S.Kārkliņa
3.Matemātika

(L.Liepa)

302.Matemātikas st. L.Liepas grupai pie sk.A.RebinkasAA.Rebinka
4.Matemātika

(L.Liepa)

302.Matemātikas st. L.Liepas grupai pie sk.A.RebinkasAA.Rebinka
7.a5.Matemātika

(L.Liepa)

301.Matemātikas st. L.Liepas grupai pie sk.I.ĀbeltiņasAI.Ābeltiņa
7.b5.Matemātika

(L.Liepa)

301.Matemātikas st. L.Liepas grupai pie sk.I.ĀbeltiņasAI.Ābeltiņa
8.a4.Ģeogrāfija203.literatūras st.atcelta; ģeogrāfijas st.pārcelta no otrdienas 18.02.2020. P* S.Balode
5.Pasaules vēsture203.Latviešu valodas st.atcelta; Pasaules vēstures stunda pārcelta no otrdienas 18.02.2020. P* V.Mauriņa
10.a5.Latviešu valoda104.Patstāvīgs darbs klasē  
6.Latviešu valoda104.Patstāvīgs darbs klasē  
11.a2.Latviešu valoda203.Stunda atcelta  
3.Psiholoģija203.Literatūras st.atceltaPV.Fleminga
11.c2.Latviešu valoda203.Stunda atcelta  
3.Psiholoģija203.Literatūras st.atceltaPV.Fleminga
12.a4.Klases stunda109.Latviešu valodas st.atceltaPA.Upīte
5.Latviešu valoda109.Stunda atcelta  
12.b6.Literatūra203.stunda atcelta  
7.Latviešu valoda203.stunda atcelta