pirmdiena, 2020. gada 21. septembris

pirmdiena, 2020. gada 21. septembris

Stundās nav: G.Baltā, S.Švalbe, I.Daugaviete-Kravale, V.Zariņa, S.Priede 
Pagarinātā dienas grupa – L.Trauliņa (14.00-17.00 _133.kabinets)

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.a4.Angļu valoda133.AD.Cinīte
2.a1.Ētika133.AA.Gartmane
3.Latviešu valoda133.AZ.Gailīte
4.Matemātika133.AV.Zariņa
133.no 12.10 pagarinātā grupa klasēAD.Stalšāne
3.a1.Latviešu valoda137.AA.Upīte
2.Ētika137.AZ.Švēde
3.Matemātika137.AL.Drande
3.b1.Matemātika236.Latviešu valodas st.pārcelta ux citu laikuAA.Niedrīte
2.Dabaszinības236.Latviešu valodas st.pārcelta uz citu laikuAL.Trauliņa
3.Matemātika236.AG.Grīva
4.Latviešu valoda236.Matemātikas st.pārcelta uz citu laikuAA.Upīte
5.Latviešu valoda236.Matemātikas st.pārcelta uz citu laikuAA.Upīte
5.c3.Literatūra203.kabineta maiņaS.Kārkliņa
4.Mājturība un tehnoloģijas (meitenes)203.kabineta maiņaD.Stalšāne
5.Mājturība un tehnoloģijas (meitenes)203.kabineta maiņaD.Stalšāne
6.Angļu valoda_2203.2.grupai kabineta maiņaD.Cinīte
6.b3.Angļu valoda206.stunda visai klasei kopāAI.Liepiņa
7.Krievu valoda206.stunda atcelta
7.c6.Angļu valoda304.stunda visai klasei kopāAV.Šmite
8.b1.Krievu valoda204.stunda atcelta
9.a5.Krievu valoda211.AI.Upīte
11.a6.Bioloģija210.kabineta maiņaI.Verovkina
7.Bioloģija210.kabineta maiņaI.Verovkina
11.b3.Bioloģija210.kabineta maiņaI.Verovkina
4.Bioloģija210.kabineta maiņaI.Verovkina
5.Latvijas un pasaules vēsture113.kabineta maiņaI.Grāvīte
6.Latvijas un pasaules vēsture110.kabineta maiņaI.Grāvīte
12.a2.Krievu valoda404.stunda atcelta
3.Krievu valoda404.stunda atcelta