pirmdiena, 2020. gada 21. septembris

pirmdiena, 2020. gada 21. septembris

Stundās nav: G.Baltā, S.Švalbe, I.Daugaviete-Kravale, V.Zariņa, S.Priede 
Pagarinātā dienas grupa – L.Trauliņa (14.00-17.00 _133.kabinets)

STUNDU IZMAIŅAS

Klase St. Stunda Kab. Piezīmes E-klasē Skolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.a 4. Angļu valoda 133. A D.Cinīte
2.a 1. Ētika 133. A A.Gartmane
3. Latviešu valoda 133. A Z.Gailīte
4. Matemātika 133. A V.Zariņa
133. no 12.10 pagarinātā grupa klasē A D.Stalšāne
3.a 1. Latviešu valoda 137. A A.Upīte
2. Ētika 137. A Z.Švēde
3. Matemātika 137. A L.Drande
3.b 1. Matemātika 236. Latviešu valodas st.pārcelta ux citu laiku A A.Niedrīte
2. Dabaszinības 236. Latviešu valodas st.pārcelta uz citu laiku A L.Trauliņa
3. Matemātika 236. A G.Grīva
4. Latviešu valoda 236. Matemātikas st.pārcelta uz citu laiku A A.Upīte
5. Latviešu valoda 236. Matemātikas st.pārcelta uz citu laiku A A.Upīte
5.c 3. Literatūra 203. kabineta maiņa S.Kārkliņa
4. Mājturība un tehnoloģijas (meitenes) 203. kabineta maiņa D.Stalšāne
5. Mājturība un tehnoloģijas (meitenes) 203. kabineta maiņa D.Stalšāne
6. Angļu valoda_2 203. 2.grupai kabineta maiņa D.Cinīte
6.b 3. Angļu valoda 206. stunda visai klasei kopā A I.Liepiņa
7. Krievu valoda 206. stunda atcelta
7.c 6. Angļu valoda 304. stunda visai klasei kopā A V.Šmite
8.b 1. Krievu valoda 204. stunda atcelta
9.a 5. Krievu valoda 211. A I.Upīte
11.a 6. Bioloģija 210. kabineta maiņa I.Verovkina
7. Bioloģija 210. kabineta maiņa I.Verovkina
11.b 3. Bioloģija 210. kabineta maiņa I.Verovkina
4. Bioloģija 210. kabineta maiņa I.Verovkina
5. Latvijas un pasaules vēsture 113. kabineta maiņa I.Grāvīte
6. Latvijas un pasaules vēsture 110. kabineta maiņa I.Grāvīte
12.a 2. Krievu valoda 404. stunda atcelta
3. Krievu valoda 404. stunda atcelta