pirmdiena, 2020. gada 23. novembris

pirmdiena, 2020. gada 23. novembris

Stundās nav: I.Krieviņa, Ī.Ozola, L.Trauliņa, I.Grāvīte

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.c1.Latviešu valoda338. AS.Baumane
2.Sociālās zinības338.stundu secības maiņaAI.Upīte
5.Matemātika338.stundu secības maiņaAS.Baumane
4.b3.Dabaszinības104. AS.Balode
4.c6.Fakultatīvā nod.304.nodarbība pārcelta no ceturtdienas, 19.11.2020.P*I.Jurka
5.b1.Literatūra305.Lielā zāleSociālo zinību st.pārcelta uz 4.st.PV.Šmite
2.Literatūra305.Lielā zālekabineta maiņa V.Šmite
4.Sociālās zinības402.Dabaszinību stunda atcelta L.Drande
5.c1.Angļu valoda210.stunda abām grupām kopā (AV_1 Papildu stunda, kas pārcelta no ceturtdienas, 17.11.2020)P*D.Cinīte
6.a4.Mājturība un tehnoloģijas meitenēm114.stundu secības maiņa G.Kalvīte
4.Mājturība un tehnoloģijas zēniem 157.stundu secības maiņa G.Verovkins
5.Mājturība un tehnoloģijas meitenēm114.stundu secības maiņa G.Kalvīte
5.Mājturība un tehnoloģijas zēniem 157.stundu secības maiņa G.Verovkins
6.Latviešu valoda114.stundu secības maiņa L.Vikse
7.Latviešu valoda114.stundu secības maiņa L.Vikse
7.a1.Inženierzinības Pašvadīts mācību processAL.Vikse
2.Inženierzinības Pašvadīts mācību processAL.Vikse
3.Latvijas un pasaules vēsture stunda atcelta  
7.b1.Latvijas un pasaules vēsture stunda atcelta  
2.Latvijas un pasaules vēsture stunda atcelta  
8.b5.Vizuālā māksla pašvadīts mācību process pēc uzdotā e-klasē  
10.a5.Sociālās zinības un vēsture stunda atcelta  
6.Sociālās zinības un vēsture stunda atcelta  
10.b4.Kultūras pamati pašvadīts mācību process pēc uzdotā e-klasē