pirmdiena, 2020. gada 7. septembris

pirmdiena, 2020. gada 7. septembris

Stundās nav: G.Baltā, S.Švalbe
Pagarinātā dienas grupa – L.Trauliņa (15.00-17.00 _133.kabinets)

STUNDU IZMAIŅAS

Klase St. Stunda Kab. Piezīmes E-klasē Skolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.a 4. Dabaszinības 139. Angļu valodas stunda atcelta P I.Miglava
2.a 1. Ētika 133. A A.Gartmane
3. Latviešu valoda 133. A Z.Gailīte
4. Matemātika 133. A I.Ābeltiņa
133. no 12.00 pagariātā dienas grupa klasē A D.Stalšāne
6.b 3. Angļu valoda 206. Stunda visai klasei kopā A I.Liepiņa
7.c 6. Angļu valoda 304. Stunda visai klasei kopā A V.Šmite