pirmdiena, 2020. gada 7. septembris

pirmdiena, 2020. gada 7. septembris

Stundās nav: G.Baltā, S.Švalbe
Pagarinātā dienas grupa – L.Trauliņa (15.00-17.00 _133.kabinets)

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.a4.Dabaszinības139.Angļu valodas stunda atceltaPI.Miglava
2.a1.Ētika133.AA.Gartmane
3.Latviešu valoda133.AZ.Gailīte
4.Matemātika133.AI.Ābeltiņa
133.no 12.00 pagariātā dienas grupa klasēAD.Stalšāne
6.b3.Angļu valoda206.Stunda visai klasei kopāAI.Liepiņa
7.c6.Angļu valoda304.Stunda visai klasei kopāAV.Šmite