pirmdiena, 2021. gada 13. septembris

pirmdiena, 2021. gada 13. septembris

Stundās nav: I.Apine, I.Aizupiete, I.Jurka, A.Niedrīte, K.Čaune, L.Liepa

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.b3.Dizains un tehnoloģijas236.AS.Priede
4.Latviešu valoda236.Mūzikas stunda atceltaPS.Priede
2.b

Mācību process tiek īstenots attālināti

3.a

Mācību process tiek īstenots attālināti

3.Mūzikastunda atcelta
3.b2.Ētika336.AA.Dubulte
4.b1.Matemātika138.AI.Upīte
2.Matemātika138.AI.Upīte
3.Klases stunda138.PI.Upīte
4.c

Mācību process tiek īstenots attālināti

1.Mūzikastunda atcelta
5.c4.Sociālās zinības un vēsture011.AS.Baumane
6.a4.Latviešu valoda109.matemātikas stunda atceltaPM.Tiltiņa
5.-6.Dizains un Tehnoloģijas (Meitenēm)109.pārceltās stundas no piektdienas, matemātikas stunda atceltap*D.Stalšāne
5.-6.Dizains un Tehnoloģijas (Zēniem)157.Stundas sākums 11.45; (stundu secības maiņa)G.Verovkins
6.b

Mācību process tiek īstenots attālināti

7.a1.Krievu valoda_3339.Stunda grupai pie I.Jurkas atcelta
7.c1.Krievu valoda_3339.Stunda grupai pie I.Jurkas atcelta
9.a6.-7.Matemātika104.Stunda visai klasei kopāA+I.Lazdiņa
9.b6.-7.Matemātika204.Stunda visai klasei kopāA+G.Līrmane
***Pagarinātā dienas grupa235.AS.Niedrīte