pirmdiena, 2021. gada 17. maijs

pirmdiena, 2021. gada 17. maijs

Stundās nav: –

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.c4.Dabaszinības Vizuālās mākslas stunda pārcelta uz citu dienu I.Krieviņa
5.Dabaszinības Vizuālās mākslas stunda pārcelta uz citu dienu I.Krieviņa
3.c6.Latviešu valoda (F) fakultatīvā nodarbība pārcelta uz trešdienu A.Bērziņa
6.c5.Literatūra Latviešu valodas stunda pārcelta uz trešdienu, 19.05.2021. L.Vikse
6.Literatūra Latviešu valodas stunda pārcelta uz trešdienu, 19.05.2021. L.Vikse
7.Krievu valoda Stunda abām grupām (Kv_2 stunda pārcelta no otrdienas)P*I.Tuņķele
8.b4.Literatūra secības maiņa A.Upīte, I.Rams
6.Sports secības maiņa I.Rams, A.Upīte