pirmdiena, 2021. gada 20. septembris

pirmdiena, 2021. gada 20. septembris

Stundās nav: I.Apine, I.Aizupiete, I.Jurka, K.Čaune, L.Liepa, S.Balode, I.Krafte, A.Kārkliņa (1.st.), I.Grāvīte

STUNDU IZMAIŅAS

Drošibas nedēļa Valmieras Viestura vidusskolā – izglītojoša nodarbība par velosipēdu un elektroskūteru izmantošanas noteikumiem ceļu satiksmē 4.-5.klašu skolēniem. Vadītājs A.Drande (Valmieras novada pašvaldības policija).

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.b4.Dabaszinības236.Mūzikas stunda atceltaPS.Priede
2.b

Mācību process tiek īstenots attālināti

3.a

Mācību process tiek īstenots attālināti

3.Mūzikastunda atcelta
4.a5.Izglītojoša nodarbība232.G.Kalvīte, G.Verovkins
4.b1.Matemātika138.Matemātikas stunda pārcelta uz 5.st.laiku
2.Matemātika138.AI.Upīte
4.Izglītojoša nodarbība138.M.Goba
5.Matemātika138.Mūzikas stunda atceltaAI.Upīte
4.c

Mācību process tiek īstenots attālināti

1.Mūzikastunda atcelta
5.a1.Sociālās zinības un vēsturestunda atcelta
3.Izglītojoša nodarbība302.I.Jansone
5.b2.Izglītojoša nodarbība010.I.Baranova
5.c1.Izglītojoša nodarbība011.S.Baumane
6.a4.Latviešu valoda109.Matemātikas stunda atceltaPM.Tiltiņa
5.Dabaszinības109.Matemātikas stunda atcelta; (Dabaszinību stunda pārcelta no ceturtdienas 1st.)P*L.Trauliņa
6.b

Mācību process tiek īstenots attālināti

7.a1.Krievu valoda114.A+I.Daugaviete-Kravale
4. Klases stunda114.Latvijas un pasaules vēstures stunda atceltaPD.Stalšāne
5.Klases stunda114.Latvijas un pasaules vēstures stunda atceltaPA.Upīte-Markuse
7.b2.Latvijas un pasaules vēsture210.stunda atcelta
3.Klases stunda210.Latvijas un pasaules vēstures stunda atceltaPA.Upīte-Markuse
7.c1.Krievu valodastunda pārcelta uz 2.st.laikuI.Mēduma-Bāliņa
2.Krievu valoda304.Ģeogrāfijas stunda atceltaA+I.Mēduma-Bāliņa
8.a6.Bioloģija211.Ģeogrāfijas stunda atceltaPMLiepiņa
8.b

Mācību process tiek īstenots kombinēti

1.Latviešu valodastunda pārcelta uz 3.st.laikuI.Lancmane
3.Latviešu valoda301.Ģeogrāfijas stunda atceltaI.Lancmane
9.a6.-7.Matemātika104.A+I.Lazdiņa
9.b4.Klases stunda204.Ģeogrāfijas stunda pārcelta uz otrdienu, 21.09.2021.P*A.Upīte-Markuse
6.-7.Matemātika204.A+G.Līrmane
10.a

Mācību process tiek īstenots kombinēti

10.b

Mācību process tiek īstenots kombinēti

12.b7.Bioloģija405.Pasaules vēstures stunda atceltaPI.Verovkina