pirmdiena, 2021. gada 24. maijs

pirmdiena, 2021. gada 24. maijs

Stundās nav: L.Vikse

STUNDU IZMAIŅAS

Tiešsaistes nodarbības ar viktorīnu “Uzmini nu, kas tas ir?” sākumskolā karjeras nedēļas ietvaros

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.c3.tiešsaistes nodarbība (sākums plkst.10.00) L.Gacka, I.Krieviņa
2.a1.-2.tiešsaistes nodarbība (sākums plkst.09.00) L.Gacka, G.Baltā, I.Rektiņa
2.c4.tiešsaistes nodarbība (sākums plkst.11.00) L.Gacka, S.Niedrīte
3.c6.Latviešu valoda (F)fakultatīvā nodarbība pārcelta uz trešdienu A.Bērziņa
4.b5.tiešsaistes nodarbība (sākums plkst.12.00) L.Gacka, I.Baranova
6.c5.Latviešu valodaAS.Baumane
6.Latviešu valodaAS.Baumane
7.Krievu valodaStunda abām grupām (Kv_2 stunda pārcelta no otrdienas)P*I.Tuņķele
7.c3.Sociālās zinībasAL.Trauliņa
8.b4.Literatūrasecības maiņa A.Upīte, I.Rams
6.Sportssecības maiņa I.Rams, A.Upīte