pirmdiena, 2022. gada 12. decembris

pirmdiena, 2022. gada 12. decembris

Stundās nav: I.Miglava, V.Fleminga, Z.Larinova, G.Gaile, G.Līrmane, M.Goba, L.Drande, S.Allika, Ī.Ozola, V.Šmite, I.Grāvīte, D.Stalšāne

STUNDU IZMAIŅAS

Bibliotēka un kopētava slēgta
KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.a3.Klases stundasporta z.Skolas dzimšanas dienas svinības.G.Baltā
1.b3.Klases stundasporta z.Skolas dzimšanas dienas svinības.A.Niedrīte, I.Aizupiete
1.c3.Klases stundasporta z.Skolas dzimšanas dienas svinības.S.Niedrīte
5.Matemātika337.Sporta un veselības stunda atceltaPS.Niedrīte
2.a1.Sports un veselībaAA.Jākobsons
3.Klases stundasporta z.Skolas dzimšanas dienas svinības.V.Zariņa
2.b3.Klases stundasporta z.Skolas dzimšanas dienas svinības.S.Priede
2.c3.Klases stundasporta z.Skolas dzimšanas dienas svinības.A.Bērziņa
3.a1.Matemātika336.AI.Krieviņa
2.Angļu valoda336.A+A.Rastene
3.Klases stundasporta z.Skolas dzimšanas dienas svinības.AA.Rastene
4.Latviešu valoda336.AI.Upīte
5.Sports un veselībaSporta un veselības stunda atcelta
3.b1.Latviešu valoda332.AB. Sakne – Klovāne
2.Latviešu valoda332.AB. Sakne – Klovāne
3.Klases stundasporta z.Skolas dzimšanas dienas svinības.AB. Sakne – Klovāne
4.Matemātika332.Matemātikas stunda pārcelta no 3.stundas laika; Sporta un veselības stunda atceltaAB. Sakne – Klovāne
6.Angļu valoda332.A+A.Rastene
3.c1.Angļu valoda338.A+A.Rastene
3.Klases stundasporta z.Skolas dzimšanas dienas svinības.I.Krieviņa
4.a1.Sports un veselībaSporta un veselības stunda atcelta
3.Klases stundasporta z.Skolas dzimšanas dienas svinības.L.Gredzena
4.b3.Klases stundasporta z.Skolas dzimšanas dienas svinības.I.Aizupiete
4.Sports un veselībaAI.Rams
4.c3.Klases stundasporta z.Skolas dzimšanas dienas svinības.A.Lūsiņa, I.Liepiņa
6.Sports un veselībaSporta un veselības stunda atcelta
5.a3.Klases stundasporta z.Skolas dzimšanas dienas svinības; Latviešu valodas stunda pārcelta uz 5.stundas laikuI.Baranova
5.Latviešu valoda014.Vizuālās mākslas stunda atceltaI.Baranova
5.b3.Klases stundasporta z.Skolas dzimšanas dienas svinības.M.Tiltiņa
5.c3.Klases stundasporta z.Skolas dzimšanas dienas svinības.I.Lazdiņa
6.a3.Klases stundasporta z.Skolas dzimšanas dienas svinības.D.Trēziņš, I.Barce
6.b3.Klases stundasporta z.Skolas dzimšanas dienas svinības.U.Jansons, Z.Neimane
6.c1.Vizuālā māksla014.Vizuālās mākslas stunda atcelta
3.Klases stundasporta z.Skolas dzimšanas dienas svinības.A.Dubulte
7.a3.Klases stundasporta z.Skolas dzimšanas dienas svinības.L.Trauliņa
6.Klases stunda303.Matemātikas stunda 1.grupai atceltaPM.Tiltiņa
7.b1.Angļu valoda_1.grupa403.Pašvadīts mācību processI.Barce
2.Vizuālā māksla014.Vizuālās mākslas stunda atcelta
3.Klases stundasporta z.Skolas dzimšanas dienas svinības.I.Barce
7.c3.Klases stundasporta z.Skolas dzimšanas dienas svinības.A.Lozda
4.Klases stunda115.Sociālo zinību stunda atceltaPD.Cinīte
5.Inženierzinības211.Sociālo zinību stunda atceltaPL.Trauliņa
8.a2.Fizika211.Latviešu valodas stunda atceltaE.Ločmele, L.Vikse
3.Klases stundasporta z.Skolas dzimšanas dienas svinības.A.Jākobsons
7.Fizika211.E.Ločmele
8.b3.Klases stundasporta z.Skolas dzimšanas dienas svinības.S.Balode
8.c1.Latvijas un pasaules vēsture110.Latvijas un pasaules vēstures stunda atcelta
3.Klases stundasporta z.Skolas dzimšanas dienas svinības.L.Vikse
9.a3.Klases stundasporta z.Skolas dzimšanas dienas svinības.G.Kalvīte, G.Verovkins
4.Angļu valoda_1.grupa011.AD.Trēziņš
5.Angļu valoda_1.grupa011.Pašvadīts mācību processD.Trēziņš
8.Krievu valoda_2.grupa401.Pašvadīts mācību processI.Tuņķele
9.b2.Latvijas un pasaules vēsture110.Latvijas un pasaules vēstures stunda atcelta
3.Klases stundasporta z.Skolas dzimšanas dienas svinības.I.Lancmane
8.Krievu valoda404.Pašvadīts mācību processI.Daugaviete-Kravale
9.c3.Klases stundasporta z.Skolas dzimšanas dienas svinības.I.Rams
4.Literatūra110.Latvijas un pasaules vēstures stunda atceltaPI.Lancmane
10.a3.Klases stundasporta z.Skolas dzimšanas dienas svinības.I.Ramute
7.-8.Matemātika303.Matemātikas stunda atcelta
10.b3.Klases stundasporta z.Skolas dzimšanas dienas svinības.PA.Upīte-Markuse
4.Krievu valoda_1.grupa403.Kabineta maiņa (I.Daugavietes-Kravales grupai)I.Daugaviete-Kravale
5.-6.Vēsture un sociālās zinātnes110.Sociālo zinību un vēstures stunda atcelta
7.-8.Literatūra204.Pašvadīts mācību processA.Lozda
11.a2.Sports un veselībaA+A.Jākobsona
3.Klases stundasporta z.Skolas dzimšanas dienas svinības.I.Segliņa
5.Krievu valoda_1.grupa115.Kabineta maiņa (I.Daugavietes-Kravales grupai)I.Daugaviete-Kravale
11.b2.Sports un veselībaA+A.Jākobsona
3.Klases stundasporta z.Skolas dzimšanas dienas svinības.
4.Ķīmija113.Ķīmijas stunda atcelta
8.Matemātika304.Pašvadīts mācību processI.Segliņa
12.a3.Klases stundasporta z.Skolas dzimšanas dienas svinības.M.Liepiņa
7.Sports un veselībaA+A.Jākobsona
12.b1.Matemātika II304.AI.Segliņa
2.Matemātika II304.AI.Segliņa
3.Klases stundasporta z.Skolas dzimšanas dienas svinības; Angļu valodas stunda pārcelta uz 5.stundas laikuI.Glužģe
5.Angļu valoda010.Ķīmijas stunda atceltaI.Glužģe
6.Ķīmija113.Ķīmijas stunda atcelta
7.Sports un veselībaA+A.Jākobsona
8.Vēsture un sociālās zinātnes110.Vēsture un sociālās zinātnes stunda atceltaI.Grāvīte
1.-2.5.-6. klašu skolēnu teātris “Sprīdītis”Lielā zālemēģinājumsL.Vikse
4.4. klašu skolēnu teātris “Sprīdītis”Lielā zālemēģinājumsL.Vikse
09.30-14.30404.Programmēšanas olimpiādes priekšsacīkstesG.Grīva, I.Grabe