pirmdiena, 2022. gada 14. novembris

pirmdiena, 2022. gada 14. novembris

Stundās nav: A.Dubulte, I.Liepiņa, A.Kārkliņa (1.-4.st.), A.Lūsiņa

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
2.a4.Angļu valoda137.Stunda visai klasei kopāA+A.Rastene
2.b2.Angļu valoda236.Stunda visai klasei kopāA+D.Cinīte
4.b5.Angļu valoda232.Stunda visai klasei kopāA+D.Cinīte
6.Latviešu valoda104.Latviešu valodas stunda atcelta
4.c1.Matemātika302.Matemātikas stunda atcelta
2.Teātra māksla302.Matemātikas stunda atceltaPV.Fleminga
3.Angļu valoda232.Stunda visai klasei kopāA+A.Rastene
4.Dizains un tehnoloģijas_1114.Latviešu valodas stunda atceltaPG.Kalvīte
4.Dizains un tehnoloģijas_2157.Latviešu valodas stunda atceltaPG.Verovkins
4.a2.Dabaszinības237.Matemātikas stunda atceltaL.Trauliņa
6.Dabaszinības237.Dabaszinību stunda pārcelta uz 2.stundas laikuL.Trauliņa
5.a1.Matemātika237.Matemātikas stunda atcelta
5.b1.Datorika_1.grupa201.AI.Upīte
4.Datorika_2.grupa202.AI.Upīte
5.c6.Datorika_1.grupa202.Datorikas stunda 1.grupai atcelta
5.c6.Angļu valoda_2.grupa232.Angļu valodas stunda 2.grupai pie I.Liepiņas atcelta
6.c1.Vizuālā māksla014.Vizuālās mākslas stunda pārcelta uz 4.stundas laikuĪ.Ozola
2.Matemātika301.AI.Ābeltiņa
3.Mūzika301.Matemātikas stunda atceltaI.Jansone
4.Vizuālā māksla014.Mūzikas stunda pārcelta uz 3.stundas laikuĪ.Ozola, I.Jansone
7.a1.Angļu valoda_1.grupa232.Angļu valodas stunda 1.grupai pie I.Liepiņas atcelta
8.a7.Fizika211.Fizikas stunda pārcelta uz 11.11.2022.E.Ločmele
8.b1.Krievu valoda_1.grupa401.Krievu valodas stunda 1.grupai (pie sk.I.Tuņķeles) pārcelta uz 09.11.2022.I.Tuņķele