pirmdiena, 2022. gada 23. maijs

pirmdiena, 2022. gada 23. maijs

Stundās nav: I.Baranova, Z.Neimane, I.Kraukle, G.Grīva, A.Dubulte, Z.Larinova, L.Vikse, I.Barce, I.Tuņķele, I.Segliņa, A.Lozda

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.b3.Matemātika236.Sporta un veselības stunda atceltaPS.Priede
2.b4.Dabaszinības201./202.kabineta maiņaG.Gaile
3.b1.-9.Klase ārpus skolasA.Dubulte, Z.Larinova, G.Baltā, A.Niedrīte, I.Rektiņa, I.Aizupiete
4.a1.Datorika_1.grupa201.Datorikas stunda 1.grupai atcelta
4.Literatūra (F)232.Sporta un veselības stunda atceltaAI.Upīte
5.Datorika_2.grupa202.Datorikas stunda 2.grupai atcelta
6.Literatūra (F)232.Literatūras fakultatīvā stunda pārcelta uz 4.stundas laikuI.Upīte
4.b4.Sociālās zinības138.Matemātikas stunda atceltaPA.Niedrīte
5.Klases stunda138.Matemātikas stunda atceltaPI.Upīte
4.c2.Klases stunda201.Angļu valodas stunda 1.grupai pārcelta uz 3.stundas laikuPM.Liepiņa
3.Angļu valoda210.Datorikas stunda 1.grupai atcelta; Angļu valodas stunda visai klasei kopāA+I.Liepiņa
5.a3.Angļu valoda235.Stunda visai klasei kopā; Literatūras stunda atceltaA+D.Trēziņš
4.Angļu valoda235.Stunda visai klasei kopā; Literatūras stunda atceltaA+D.Trēziņš
5.Angļu valodaDatorikas stunda 1.grupai atcelta; Angļu valodas stunda pārcelta uz 3.-4.st.laikuD.Trēziņš
6.Angļu valoda235.Angļu valodas stunda abām grupām pārcelta uz 3.stundas laikuD.Trēziņš
5.b1.Sports un veselībaDabaszinību stunda pārcelta uz trešdienuA.Jākobsons, L.Trauliņa
2.Latviešu valoda010.Mūzikas stunda pārcelta uz 3.stundas laikuAS.Baumane, I.Jansone
3.Mūzika112.Sporta un veselības stunda pārcelta uz 1.st.laikuI.Jansone, A.Jākobsons
5.Latviešu valoda010.AS.Baumane
6.Datorika_2.grupa201.Datorikas stunda 2.grupai atcelta
5.c3.Dizains un tehnoloģijas_1.grupa157.Datorikas stunda 1.grupai atceltaPG.Verovkins
6.a1.Pasaules vēsture109.Pasaules vēstures stunda pārcelta uz 3.stundas laikuE.Vilne
3.Pasaules vēsture109.Matemātikas stunda atceltaE.Vilne
6.b1.-9.Klase ārpus skolasI.Barce, L.Drande, E.Vilne, I.Jansone
6.c1.Dabaszinības203.Mūzikas stunda pārcelta uz 2.stundas laikuL.Trauliņa, I.Jansone
2.Mūzika112.Dabaszinību stunda pārcelta uz 1.stundas laikuI.Jansone, L.Trauliņa
7.a1.Literatūra114.Sporta un veselības stunda pārcelta uz 3.st.laiku; Literatūras stunda atceltaA.Jākobsons
2.Literatūra114.Literatūras stunda atcelta
3.Sports un veselība Literatūras stunda atceltaA.Jākobsons, L.Vikse
7.b7.Krievu valoda_2.grupa302.Krievu valodas stunda pie I.Tuņķeles atcelta
7.c1.-9.Klase ārpus skolasI.Kraukle, G.Grīva, G.Verovkins, G.Kalvīte, I.Grāvīte, E.Groševa, I.Mēduma-Bāliņa
8.a1.-9.Klase ārpus skolasL.Vikse, E.Groševa, I.Tuņķele, I.Daugaviete-Kravale, M.Liepiņa, S.Allika, Z.Neimane, D.Trēziņš, A.Rebinka, I.Rams
8.b5.Matemātika301.AA.Rebinka
7.Datorika_1.grupa201.Datorikas stunda 1.grupai atcelta
10.a4.Angļu valoda110.Stunda abām grupām kopāA+I.Glužģe
5.Krievu valoda110.Krievu valodas stunda abām grupām kopāA+I.Daugaviete-Kravale
8.Matemātika110.Matemātikas stunda atcelta
10.b1.-2.Programmēšana202.Programmēšanas stunda atcelta
3.LiteratūraLiteratūras stunda atcelta
4.MatemātikaMatemātikas stunda atcelta
5.Krievu valoda304.Krievu valodas stunda abām grupām kopā; Kabineta maiņaA+I.Mēduma-Bāliņa
6.-7.Latviešu valoda304.Kabineta maiņa M.Tiltiņa
8.-9.Uzņēmējdarbības pamati304.Kabineta maiņa I.Grabe
11.a08.30-10.00Latviešu valoda un literatūra014.Konsultācija pirms CEI.Lancmane
3.-9.Gatavošanās centralizētajam eksāmenam, mācību stundas nenotiekI.Glužģe, L.Mīļā, Ī.Ozola, M.Goba, A.Jākobsons
11.b09.20-10.50Latviešu valoda un literatūra303.Konsultācija pirms CEM.Tiltiņa
11.00-14.00Matemātika303.Konsultācija pirms CEG.Līrmane
1., 4.-9.Gatavošanās centralizētajam eksāmenam, mācību stundas nenotiekI.Glužģe, Ī.Ozola, I.Grabe, M.Goba, A.Jākobsons