pirmdiena, 2022. gada 24. janvāris

pirmdiena, 2022. gada 24. janvāris

Stundās nav: S.Balode, Ī.Ozola, L.Trauliņa, G.Kalvīte, S.Baumane, V.Šmite

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
2.a4.Angļu valoda139.Stunda visai klasei kopāA+A.Rastene
2.b6.Angļu valoda332.Stunda visai klasei kopāA+A.Rastene
2.c3.Angļu valoda338.Stunda visai klasei kopāA+A.Rastene
3.b1.-2.Sports009.Sporta stundas notiks skolāZ.Larinova
4.b

Mācību process tiek īstenots attālināti

5.Angļu valoda_1.grupapašvadīts mācību processV.Šmite
5.a3.Dizains un tehnoloģijas 2.grupa235.AI.Baranova
5.c1.Dabaszinības011.Stunda atcelta
2.Latviešu valoda011.AA.Upīte-Markuse
5.Dizains un tehnoloģijas 2.grupa011.Dizaina un tehnoloģiju stunda 2.grupai atcelta
6.a3.Dabaszinības109.AR.Spuņģe
6.b2.Dabaszinības402.AR.Spuņģe
6.c4.Vizuālā māksla203.stundas sākums 10.50AA.Gartmane
7.c1.Angļu valoda304.Stunda visai klasei kopāA+I.Glužģe
2.Matemātika304.Dizaina un tehnoloģiju stunda 1.grupai pārcelta uz ceturtdienu, 27.01.2022., bet 2.grupai atcelta
8.b2.Matemātika301.Vizuālās mākslas stunda atcelta; Matemātikas stunda pārcelta no otrdienas, 25.01.2022.P*I.Segliņa
7.Ķīmija113.Stunda atcelta
8.c5.Matemātika115.Vizuālās mākslas stunda atcelta; Matemātikas stunda pārcelta no trešdienas 26.01.2022.P*I.Segliņa
9.b6.Mājturība un tehnoloģijas (Meitenēm)Mājturības un tehnoloģiju stunda meitenēm atcelta
7.Mājturība un tehnoloģijas (Meitenēm)Mājturības un tehnoloģiju stunda meitenēm atcelta
11.b1.Kultūras pamati303.Stunda atcelta