pirmdiena, 2022. gada 28. februāris

pirmdiena, 2022. gada 28. februāris

Stundās nav: I.Baranova, A.Dubulte

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
3.b3.Angļu valoda336.Stunda visai klasei kopāA+I.Liepiņa
4.a1.Latviešu valoda232.AL.Vikse
2.Latviešu valoda232.AV.Šmite
4.c4.Datotika_1.grupa202.AG.Grīva
5.Datotika_2.grupa202.AG.Grīva
5.a5.Latviešu valoda235.Latviešu valodas stunda atcelta
6.Latviešu valoda235.Latviešu valodas stunda atcelta
5.b4.Krievu valoda010.Latviešu valodas stunda pārcelta uz 16.02.2022.P*I.Mēduma-Bāliņa
6.b7.Angļu valoda_2.grupa402.Angļu valoda 1.grupai pārcelta uz trešdienu, 02.03.2022.P*I.Barce
7.Informātika_1.grupa201.Informātikas stunda pārcelta no 24.02.2022.P*Z.Neimane