pirmdiena, 2022. gada 5. decembris

pirmdiena, 2022. gada 5. decembris

Stundās nav: B.Sakne-Klovāne, L.Trauliņa, A.Rastene, E.Groševa, I.Miglava, V.Fleminga, G.Dance

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.b5.AV_2.grupa232.Angļu valodas stunda 2.grupai atceltaPA.Niedrīte
3.a1.Dabaszinības336.A+I. Upīte
2.Angļu valoda336.Stunda abām grupām kopāA+V.Šmite
3.Matemātika336.AA. Kārkliņa
4.Latviešu valoda336.AG.Gaile
3.b6.Angļu valoda332.Stunda abām grupām kopāA+V.Šmite
3.c1.Angļu valoda338.Stunda abām grupām kopāA+V.Šmite
4.a6.Dabaszinības211.Dabaszinību stunda atcelta
4.b1.Klases stunda113.Dabaszinību stunda atceltaPI.Apinīte
4.c3.Angļu valoda232.Stunda abām grupām kopāA+I.Liepiņa
7.a5.Klases stunda210.Iniciatīva izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts” ietvaros nodarbība “Mentālās veselības nedēļa skolā”; (bioloģijas stunda atcelta)PI.Upīte, M.Liepiņa
7.a7.Vācu valoda402.Vācu valodas stunda atcelta
7.b1.Angļu valoda_1.grupa403.Stunda pārcelta uz otrdienu, 06.12.2022.I.Barce
2.Inženierzinības211.Inženierzinību stunda atcelta
3.Krievu valoda _1.grupa405.Inženierzinību stunda atcelta (Kv_4.grupai un Vācu val.grupai-brīvs)I.Mēduma-Bāliņa
7.Vācu valoda402.Vācu valodas stunda atcelta
7.Krievu valoda_1.grupa405.Krievu valodas stunda 1.grupai (pie sk. I.Mēdumas-Bāliņas) pārcelta uz 3.stundas laikuI.Mēduma-Bāliņa
7.c4.Sociālās zinības211.PL.Drande
5.Bioloģija211.Inženierzinību stunda atcelta; Bioloģijas stunda pārcelta no ceturtdienas, 08.12.2022.P*M.Liepiņa
7.Vācu valoda402.Vācu valodas stunda atcelta
8.b6.Klases stundaIniciatīva izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts” ietvaros nodarbība “Mentālās veselības nedēļa skolā”; (sporta un veselības stunda atcelta)PI.Upīte, I.Rams
7.Angļu valoda_1.grupa011.Angļu valodas stunda 1.grupai atcelta
8.c2.Klases stunda210.Iniciatīva izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts” ietvaros nodarbība “Mentālās veselības nedēļa skolā”; (bioloģijas stunda atcelta)PI.Upīte, M.Liepiņa
9.a1.Vācu valoda402.Vācu valodas stunda atcelta
9.b1.Vācu valoda402.Vācu valodas stunda atcelta
9.c1.Vācu valoda402.Vācu valodas stunda atcelta
10.a4.Vācu valoda402.pašvadīts mācību process
10.b4.Vācu valoda402.pašvadīts mācību process
11.a5.Vācu valoda402.pašvadīts mācību process
11.b5.Vācu valoda402.pašvadīts mācību process