pirmdiena, 2023. gada 16. oktobris

pirmdiena, 2023. gada 16. oktobris

Stundās nav: I.Miglava, L.Drande, I.Grāvīte, I.Krieviņa, S.Krumholce, Z.Larinova, I.Rams (3.-4.st.), R.Segliņš, D.Trēziņš, I.Tuņķele, A.Upīte-Markuse

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.a1.Sociālās zinības336.D.Jaunbērziņa
2.Dizains un tehnoloģijas336.D.Jaunbērziņa
4.Vizuālā māksla336.D.Jaunbērziņa
5.Latviešu valoda336.D.Jaunbērziņa
1.b4.Sports un veselībaAG.Gaile
3.b1.Sports un veselība236.AS.Priede
3.c3.Latviešu valoda235.Sporta un veselības stunda atceltaPA.Bērziņa
4.b3.Matemātika336.Mainīts kabinetsAD.Jaunbērziņa
4.Dabaszinības139.Matemātikas stunda pārcelta uz ceturtdienu, 19.10.2023.P*I.Baranova
5.Krievu valoda401.Krievu valodas stunda atcelta
4.c1.Matemātika237.AA.Kārkliņa
5.a1.Krievu valoda_1.grupa404.mainīts kabinetsAI.Daugaviete-Kravale
5.b1.-9.Klase ārpus skolasZ.Larinova, D.Cinīte, I.Liepiņa, A.Lūsiņa, A.Kārkliņa
6.a3.Datorika110.Stunda abām grupām kopā; Angļu valoda_2.grupai atceltaA+A.Dubulte
4.Dabaszinības110.Sporta un veselības stunda atceltaPL.Trauliņa
6.Angļu valoda_1.grupa401.Krievu valodas stunda atcelta; Vācu valodas stunda notiek->D.Cinīte
7.Angļu valoda_1.grupaAngļu valoda 1.grupai pārcelta uz 6.stundas laikuD.Cinīte
7.Datorika_2.grupaStunda 2.grupai pārcelta uz 3.stundas laikuA.Dubulte
6.b4.Angļu valoda109.Stunda abām grupām kopāA+D.Cinīte
7.a2.Klases stunda210.Bioloģijas stunda atceltaPG.Dance
Mainīts pusdienu starpbrīža laiks: 12.40-13.00
6.Datorika_2.grupa201.Datorikas stunda 2.grupai atcelta
7.Datorika_2.grupa201.Datorikas stunda 2.grupai atcelta
7.b1.-2.Datorika_2.grupa201.AG.Grīva
8.a4.Datorika_1.grupa201.AG.Grīva
7.Krievu valoda_1.grupa401.Krievu valodas stunda 1.grupai (pie sk.I.Tuņķeles) atcelta
8.Datorika_2.grupa201.Datorikas stunda 2.grupai atcelta
8.b3.Datorika_2.grupa201.AG.Grīva
8.c1.-2.Ķīmija113.kabineta maiņaL.Trauliņa
9.a1.Angļu valoda_2.grupa011.Angļu valodas stunda 2. grupai (pie sk.D.Trēziņa) atcelta
9.c1.Sociālās zinības110.Sociālo zinību stunda atcelta
8.Krievu valoda_1.grupa401.Krievu valodas stunda 1.grupai (pie sk.I.Tuņķeles) atcelta
10.a1.-9.Klase ārpus skolasL.Drande, I.Tuņķele, I.Grāvīte, R.Segliņš, D.Trēziņš, A.Jākobsons, I.Ramute, I.Segliņa, I.Lancmane, S.Allika
10.b2.Angļu valoda_2.grupa011.Angļu valodas stunda 2. grupai (pie sk.D.Trēziņa) atcelta
4.Matemātika304.Vēstures un sociālo zinātņu stunda atcelta; Matemātikas stunda pārcelta no trešdienas, 18.10.2023.P*I.Segliņa
11.a1.-9.Klase ārpus skolasI.Tuņķele, L.Drande, I.Grāvīte, R.Segliņš, D.Trēziņš, S.Allika, I.Lancmane, A.Jākobsons, Z.Larinova, I.Ramute, I.Barce, A.Rastene
11.b0.Angļu valoda_1.grupa403.->I.Barce
3.-4.Latviešu valoda204.AM.Tiltiņa
7.Vēsture un sociālās zinātnes I110.Vēstures un sociālo zinātņu stunda atcelta
8.Angļu valoda_1.grupa403.Angļu valodas stunda 1. grupai (pie sk.I.Barces) pārcelta uz 0.stundas laikuI.Barce
8.Angļu valoda_2.grupa011.Angļu valodas stunda 2. grupai (pie sk.D.Trēziņa) atcelta
12.a1.-9.Klase ārpus skolasI.Grāvīte, I.Tuņķele, L.Drande, R.Segliņš, D.Trēziņš, A.Lozda, I.Ramute, A.Jākobsons, Z.Larinova, I.Segliņa
12.b3.Angļu valoda II109.Sociālo zinātņu stunda atceltaAI.Glužģe
5.Klases stunda014.Angļu valodas stunda pārcelta uz 3.st.laiku;
(5.st. brīva)
PG.Dance
7.Angļu valoda II011.Angļu valodas stunda atcelta