pirmdiena, 2023.gada 18.decembris (papildināts)

pirmdiena, 2023.gada 18.decembris (papildināts)

Stundās nav: A.Bērziņa, G.Gaile, I.Grāvīte, S.Krumholce, S.Gaile, L.Drande (1.-3.st.), A.Upīte-Markuse (12.30-14.00), I.Aizupiete (1.-3.st.), V.Šmite, (2.-4.), I.Barce (7.-8.st.)

                                                                Pēcpusdienas pagarināto grupu vada M.Goba

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.a3.Matemātika336.Mūzikas stunda atceltaPL.Brūvele
1.b1.Dabaszinības332.AZ.Gailīte
2.Matemātika332.AZ.Gailīte
3.Latviešu valoda332.AS.Niedrīte
5.Vizuālā māksla332.AZ.Gailīte
6.Pagarinātā dienas grupa332.AZ.Gailīte
2.a1.Matemātika (F.)133.Mūzikas stunda atcelta, Matemātika (F.) stunda pārcelta no 6.stundas->G.Baltā
6.Matemātika (F.)Matemātika (F.) stunda pārcelta uz 1.stundu->G.Baltā
2.b2.Angļu valoda232.Angļu valoda notiek abām grupām kopāA+D.Cinīte
2.c3.Angļu valoda337.Angļu valoda notiek abām grupām kopāA+D.Cinīte
3.a1.-3.3.klašu Ziemassvētku koncerta mēģinājumsLielā zālePēc mēģinājuma mācību stundas atceltasV.Zariņa, A.Rastene, I.Liepiņa, I.Aizupiete
3.b1.-3.3.klašu Ziemassvētku koncerta mēģinājumsLielā zālePēc mēģinājuma mācību stundas atceltasS.Priede, Z.Larinova, I.Liepiņa, A.Rastene
3.c1.-3.3.klašu Ziemassvētku koncerta mēģinājumsLielā zālePēc mēģinājuma mācību stundas atceltasD.Jaunbērziņa, Z.Larinova, I.Liepiņa
4.a5.Ziemassvētku koncerta mēģinājumsLielā zāleA.Kārkliņa, E.Groševa, I.Daugaviete-Kravale, D.Cinīte
4.b2.Sporta fakultatīvs (F.)Mūzikas stunda atcelta, Sporta fakultatīvs stunda pārcelta no otrdienas 19.12.2023. P*M.Goba
4.Ziemassvētku koncerta mēģinājumsLielā zāleI.Baranova, I.Krieviņa
4.c2.-4.Klase ārpus skolasV.Šmite
6.Ziemassvētku koncerta mēģinājumsLielā zāleV.Šmite
5.b5.Dabaszinības237.Matemātikas stunda atcelta, Dabaszinību stunda pārcelta no otrdienas 19.12.2023.P*L.Trauliņa
7.Ziemassvētku koncerta mēģinājumsLielā zāleZ.Larinova
5.c6.Latviešu valodaLatviešu valodas stunda notika 14.12.2023.A.Lūsiņa
6.a7.Datorika_2Datorika pie skolotājas A.Dubultes atceltaA.Dubulte
7.a3.Klases stunda104.Literatūras stunda atceltaPI.Zūle-Kaibe
6.-7.Datorika_2.grupaDatorika_2.grupai pie sk. S.Krumholces stundas atceltas
7.b1.-2.Datorika_2.grupaDatorika_2.grupai pie sk. S.Krumholces stundas atceltas
4.Matemātika110.Kabineta maiņaL.Aizkalniete
5.Vizuālā māksla014.Literatūras stundas atceltas, Vizuālās mākslas stunda pārcelta no otrdienas 19.12.2023.P*Ī.Ozola
6.Klases stunda104.Literatūras stundas atceltasPZ.Švēde
7.Angļu valoda_2.grupaAngļu valoda_2.grupai stunda pie sk.I.Barces atcelta
7.c1.-2.LiteratūraLiteratūras stundas atceltas
8.a1.Latviešu valodaLatviešu valodas stunda notika 15.12.2023.M.Tiltiņa
4.Angļu valoda_1.grupa232.Datorika_1.grupai pie sk. S.Krumholces stunda atcelta, Angļu valoda_1.grupai stunda pie sk.I.Liepiņas pārcelta no otrdienas 19.12.2023.P*I.Liepiņa
8.Datorika_2.grupaDatorika_2.grupai pie sk. S.Krumholces stundas atceltas
8.b3.Angļu valoda_2.grupa404.Datorika_2.grupai pie sk. S.Krumholces stundas atceltasPI.Barce
9.abc1.Vēsture un Sociālās zinības110.KONSULTĀCIJASA.Upīte-Markuse
9.a3.Matemātika_4.grupa405.Matemātika_4.grupai pie sk.L.Aizkalnietes-Kabineta maiņaL.Aizkalniete
7.Dizains un Tehnoloģijas_1Dizains un Tehnoloģijas stunda pie sk.G.Kalvītes notika 14.12.2023.G.Kalvīte
9.b3.Matemātika_4.grupa405.Matemātika_4.grupai pie sk.L.Aizkalnietes-Kabineta maiņaL.Aizkalniete
9.c1.Sociālās zinībasSociālās zinības stunda atcelta
3.Matemātika_4.grupa405.Matemātika_4.grupai pie sk.L.Aizkalnietes-Kabineta maiņaL.Aizkalniete
7.Bioloģija206.Kabineta maiņaM.Liepiņa
10.ab1.Vēsture un Sociālās zinības110.KONSULTĀCIJASA.Upīte-Markuse
10.a1.-3.Klase ārpus skolasVOCSlidošanaL.Drande
6.Ķīmija113.Sociālās zinības un vēsture stunda atcelta, Ķīmijas stunda pārcelta no 8.stundas->S.Allika
8.ĶīmijaĶīmijas stunda pārcelta uz 6.stundu->S.Allika
10.b1.Sports un veselībaSports un veselība stunda pārcelta uz 4.stundu->E.Švēde
4.Sports un veselībaVēsture un Sociālās zinātnes I stunda atcelta, Sports un veselība stunda pārcelta no 1.stundas->E.Švēde
11.a8.Angļu valoda_1.grupaAngļu valoda_1.grupai stunda pie sk.I.Barces atcelta
11.b1.FizikaFizikas stunda pārcelta uz 7.stundu->V.Šulte
7.Fizika210.Vēsture un Sociālās zinātnes I stunda atcelta, Fizikas stunda pārcelta no 1.stundas-Kabineta maiņa->V.Šulte
8.Angļu valoda_1.grupaAngļu valoda_1.grupai stunda pie sk.I.Barces atcelta
12.a8.Projekta darbsProjekta darbs stunda atcelta
12.b3.Klases stunda110.Sociālās zinātnes II stunda atceltaI.Mēduma -Bāliņa
5.Angļu valoda II104.Kabineta maiņaD.Trēziņš
2.-4.Olimpiāde303.9.-12.klašu Matemātikas olimpiādeL.Aizkalniete